Kvällsandakt - Lukas 6 (2)

God kväll!


"Saliga är dem som är fattiga, hungrar och gråter. För Jesus har kommit för deras skull. Dem kommer bli mättade och tröstade av Honom som ser till den minsta av Hans barn. Dem som inser att dem är fattiga i anden, dem kommer bli tröstade och få mycket. Saliga är dem som bli hånade för Kristus skull." - Luk 6:20-26


"Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas" - 2 Tim 3:12


Är det inte ett spännande fenomen att välja Kristus? När jag för första gången i mitt liv valde att söka Guds vilja började saker och ting förändras i min vardag och i min omgivning. Det var inte bara en strid inom mig själv utan senare kändes det till och med som om någon stred mot mig och mitt beslut. Månaderna före jag tog beslutet att döpa mig hade mitt jag och gamla liv inlett en enorm offensiv mot allt jag lärt mig genom Bibeln och mot min relation med Gud. I en allt större utsträckning försökte satan locka mig med alla världens frestelser. Kompisar, nöjen, tjejer, umgänge med fel personer och mycket annat. Jag misslyckades i mycket och det tog ett tag innan jag verkligen kom till insikt i hur jag hade fallit från Guds nåd. Men allt förändrades veckorna före mitt dop. Jag gav mitt liv helt och fullt till Jesus Kristus genom Guds nåd och ihärdiga ledning. Den dagen var verkligen en underbar dag. Mitt gamla liv begravdes och jag uppstod med Jesus född av Hans ande och ren i Hans blod. Gud hade verkligen segrat i mitt liv och min koncentration var på Guds Lam.


Men satan hade annat planerat för mig. Genast, bara dagar efter dopet, gjorde satan enorma ansträngningar att få mig bort från Gud och istället följa hans vilja istället för Faderns. Jag tänker inte ge er hela historien, det skulle ta upp för mycket plats, men kampen månaderna efter dopet var den hårdaste jag någonsin varit med om, den hårdaste jag förmodligen också fortfarande är med om. Satan försökte allt från att skrämma mig, till att vända mina nära och kära emot mig och till och med genom att ta mitt liv. Men Herren är en mäktig Gud och Hans nåd är alltid över den som följer Hans bud och gör Hans vilja.


Varför jag tänker på detta när vi läser detta stycke i Lukas och Timoteus andra brev är för att när vi kommer till Gud och gör Hans vilja kommer vi alltid möta motstånd och prövningar. Precis som Bibeln lovar oss kommer vi i våra liv att möta förföljelse för att vi vill göra Guds vilja.


När vi håller oss till Guds lag och vilja kommer dem som ser våra kristna och rena liv ta anstöt. De rättfärdigas liv kommer vara som ett ständigt vittnesbörd för deras egna syndiga liv, fel och brister. Detta kommer göra dem ursinniga och tillslut kommer de att förfölja och aktivt vilja skada dem som håller sig till Guds vilja.

Så har det varit sedan skapelsen då Kain såg hur Herren välsignade Abels liv och accepterade hans offer men inte det offer han själv försökte ge. Kain försökta till skillnad från Abel offra till Gud på sitt eget sätt utan att följa de bud som Herren hade satt upp för mänsklighetens tillbedjan av Honom. Det gick till slut så långt att Kain dödade Abel för att han följde Guds bud.


Precis så kommer det bli när vi följer Herrens vilja. Vi blir lovade att förföljas. Vilket ställer en fråga till oss, lever vi gudsfruktigt i Herren Jesus Kristus? Om vi gjorde det, skulle vi inte bli förföljda? Precis som de tidiga kristna fick sätta livet till för deras tro borde inte vi inte också få göra det? Om vi höll oss till Guds ord?


Sorgligt nog finns det få kristna idag som lever enligt Herrens perfekta vilja. Många gör som Kain och följer Herren på det sätt som passar dem själva bäst. Man klipper och klistrar i Guds ord tills man skapat sig en personlig religion där man får göra precis det som man själv vill göra och tycker om. Men det är inte en sådan relation Gud vill ha med oss och det är den största anledningen till att kristna idag inte får del av löftet om förföljelse. Kort och gott ser Satan inget hot i kristna idag och därför försöker han inte utrota eller hindra oss som han gjorde med de tidiga kristna. Det räcker med att vi följer hans villoläror eller lever som världen för att han skall vara nöjd.


När vi konfronteras med denna sanning är det väldigt få kristna som uppriktigt söker Herrens ledning och Hans undervisning. Utan istället låter vi vår egen stolthet och syndiga natur skrika, "det där är att arbeta sig till frälsning" eller "det där är att legalisera". Det var de jag gjorde och det är enormt sorligt att vi människor nästan alltid väljer att falla i något av de två dikena istället för att finna den smala och snoriga stigen.


Men håller vi fast vid Gud och får lida för det kommer vår skatt i himlen växa och Guds nåd kommer bli så mycket större när vi klarar av och håller ut under världen och satans attacker på vår livsstil.


Ve dem som är mätta fortsätter Jesus i Lukasevangeliet. Alla dem som tror att de har mycket men som egentligen saknar allt. Dem som tror sig vara mätta på Guds ord och lurar sig att de vet allt dem behöver veta men egentligen saknar kunskap, sanning och kärlek. De som i denna värld verkar ha allt har kanske egentligen inget i himlen, ingen del i Kristus eller Hans arvdel. Precis som de falska profeterna från förr kommer inte dessa människor som inte inser sina brister och bugar sig för sanningen att nå paradiset.


"Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom också ta din livklädnad. Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni ha tack för det? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, skall ni ha tack för det? Så handlar också syndare. Och om ni lånar åt dem som ni hoppas skall betala tillbaka, skall ni ha tack för det? Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den Högstes barn, eftersom han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig." - Luk 6:27-36


Det är intressant att Jesus först lovprisar dem som är fattiga och slagna, sedan veropar över dem som tror sig vara rika och ha allt. För att sedan fortsätta, "Men till er som lyssnar säger jag...". Till vilka talar Han? Till dem första som såg sin andliga fattigdom. Dem som är saliga för deras insikt i deras egen fattigdom och som hunger efter livets ord. De som lyssnar till Jesus ord till skillnad från dem som inte lyssnar och tro sig redan ha allt här i världen.


Älska er fiende står det, vänd andra kinden till. Visa den ödmjukhet som Herren visade när Han, likt ett lamm, leddes till korset utan att klaga. Slå inte tillbaka, försök inte upprätta din världsliga heder eller stolthet. Samla skatter i himlen och upprätta där er heder. Visa kärlek mot alla människor även om dem syndar mot dig. Om vi lånar ut pengar till folk och väntar oss få tillbaka det, gör vi inte samma sak som vilken syndare som helst? Ge givmilt till din nästa och förvänta dig inte att få tillbaka. Ge med ett uppriktigt och kärleksfullt hjärta utan att kräva något tillbaka. Då skall vår lön bli stor och vi skall vara den Högstes barn. Vi har mängder med praktiska läror från Bibel. Läror om sociala förhållanden, om familjen, om ekonomi och vänner och mycket mer.


"Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er." Han gav dem också en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Faller då inte båda i gropen? En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga." - Luk 6:37-42


Är det inte underbart!? Det är inte upp till människor att döma sina nästa. Det är endast upp till Gud och Honom allena! Med det mått vi mäter skall vi själva också bli mätta. Om det är så att vi har en standard som vi applicerar på andra människor är det inte mer än rätt att vi själva lever upp till den standarden som minst. En blind kan inte leda en blind, lika lite som en syndare kan leda en syndare. Vi måste först och främst arbeta med oss själva och få våra liv i harmoni med Herren och Guds ord innan vi börjar predika rättfärdighet och tillrättavisar människor på heltid. Om vi inte har ordning på oss själva kommer vår broder se att vi inte lever vad vi lär och genom vårt dåliga exempel kommer vår broder på fall.


"Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen." - Luk 6:43-45


Är vi goda träd i Herrens trädgård skall vi också bära god frukt. Det finns inget gott träd som bär dålig frukt och inget dåligt träd som bär bra frukt. Därför kan vi se på trädet om det ger god eller dålig frukt vilket tillstånd trädet är i. Vad hjärtat är fullt av talar munnen. Är våra hjärtan fulla av Jesus Kristus talar vi också om Honom och vad Han dagligen gör för oss. Är vårt hjärta fullt av bitterhet och ilska talar vår mun bitterhet och ilska. Vi måste därför alltid vara försäkrade om att det verkligen är Jesus Kristus som regerar i våra hjärtan varje dag.


"Varför kallar ni mig Herre, Herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset."" - Luk 6:46-49


Här går Herren hårt mot hyckleri. Vi skall inte bry oss om att kalla Gud för vår Herre om vi inte gör Hans vilja och följer Hans bud, det är endast hyckleri! Starka ord från Mästaren. Dem som kommer till Kristus måste lyssna till Honom och Hans ord och HANDLA därefter. Vi kan inte påstå att vi är i Jesus och blivit frälsta om våra liv inte vittnar om en förändring och omvändelse från våra gamla och syndiga vanor och handlingar. Bibeln är glasklar, vi måste bygga på säker grund. Säker grund i Jesus Kristus och förtröstan på Honom och Guds bud. Annars kommer vi bli omkullkastade i tider av svårigheter likt han som endast bygger på sand och inte på klippan, Guds ord.


Hoppas ni alla kommer få en välsignad kväll i Herren Jesus Kristus och växa i mognad och kärlek i Honom.


Det är min bön att våra hjärtan skall tvättas, renas och formas till Kristi avbild. Att vi skall ta vår relation med Gud till nästa nivå och helt lämna våra liv till Jesus. Att vi inte skall hålla kvar vid gamla vanor eller sådant vi vet att Gud vill ta ifrån och rena och frälsa oss från. Det är min bön att Herren skall sända sin heliga Ande på ett speciellt sätt till alla dem som kämpar med beslut att följa Kristus i allt. Seger går att vinna i Herren om vi tillåter Honom att ta strida för oss.


Gud välsigna er och god natt!


Amen


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0