Morgonandakt - Psalm 116

Hälsade!

God morgon bröder och systrar. Vilken ära och tröst det är att få söka Herren på morgonen. När solen sakta stiger och med säkerhet värmer jorden och kastar sitt ljus över världen. Precis så är det att söka och tillbe Gud om morgonen. Hans förlåtande och nådefyllda kärlek värmer själen och fyller den med pris och lovsång till Honom. Samtidigt som Hans klara och underbara ord skiner upp dagen för oss.

"HERREN bevarar enkla människor, jag var i elände och han frälste mig. Vänd åter till din ro, min själ, ty HERREN har varit god mot dig." - Ps 116:6-7

Prisad vare Gud i höjden! När jag var i elände frälste Gud allhärskaren mig. När min själ var oroad och mitt liv såg ut att gå mot förödelse, då fanns Gud vid min sida och frälste mig. Herren har sannerligen varit god mot oss alla! Fröjdas därför i Herren och lita på Hans rättfärdighet. Han vill vara god mot Dig också!

"Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall." - Ps 116:8

Tack vare Herrens frälsande nåd har min själ räddats från döden. Tårar och sorg har Gud förvisat från mitt liv och min fot har blivit styrd på Herrens vägar och inte på fall. Sannerligen är Herren en God och trofast Gud! Förtröstar vi bara på Herren kommer Han att frälsa oss, torka våra tårar och leda oss på Hans vägar, bort från elände och fall.

"Hur skall jag kunna återgälda HERREN alla hans välgärningar mot mig?" - Ps 116:12

Vilken djup kärlek! Hur många frågar sig detta dagligen? Gud har gjort så mycket för oss men vad gör vi för Honom? Borde vi inte sträva alltmer efter att göra vår Faders vilja med tanke på vad Han gjort för oss? Jag tror vi alla borde fråga Herren, "Hur kan jag återgälda dig min Gud?". Jag är helt övertygad om att det finns enormt mycket som Gud skulle vilja att vi gjorde för Honom och jag tror att om vi bara frågar så kommer Han att visa sin vilja för oss. Kan ni tänker er någon större välsignelse än att få göra något för Herren?

"Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: "Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?" Då sade jag: "Här är jag, sänd mig!"" - Jes 6:8

Herren kallar oss alla dagligen att vara vittnen för Honom och för den kärleken Han har visat oss.

Det är min dagliga morgonbön att Gud skall visa mig hur jag under dagen kan göra något för Honom, hur jag kan arbeta för och göra min Faders vilja. Att Han skall leda mig dit Han vill ha mig och ge mig styrkan och modet att vara ett vittna för Hans outgrundliga kärlek till människor. Det är min bön att Gud skall visa alla Hans barn hur de kan vara ett vittne och en tjänare för Honom varje dag i hela deras liv.

Amen

Morgonandakt - Förbered er för Herrens dag

God morgon bröder och systrar!

Jag hoppas ni alla har haft en lika givande morgon med Herren som jag.

"Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas." - 1 Kor 15:51-52

"Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord." - 1 Tes 4:16-18

Var redo och vaka, Herren vår Gud Jesus Kristus ankomst är nära! Snart kommer himlen öppna sig och alla kan då skåda Härlighetens Konung komma med alla Guds änglar. Låt oss därför inte tänka att vår Mästare dröjer, vaka och var redo.

Det är min bön att Fadern skall sända oss den heliga Anden och överbevisa oss om synd och vilka delar av vårt liv som inte tillhör Honom och Guds rike. Att vi skall få insikt i vad och hur vår karaktär måste förändras  för att vi ksall vara redo på Herrens stora dag. Att vi skall stå förberedda, fläckfria och rena när Brudgummen kommer.

Amen

Kvällsandakt - Jesus är den sanna vinstocken

God kväll!

Hoppas ni alla också haft en välsignad sabbat i samvaro med Gud. För mig har dagen verkligen varit ett steg närmare himlen och jag hoppas du också kan få en välsignelse under kvällsandakten.

"Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra." - Joh 15:4-5

Är det inte skönt att vi som kristna kan lämna allt i Herrens händer? Ibland kan vi som människor bli helt uppslukade av att göra vår egen vilja och jaga efter våra egna drömar utan att ta med Gud i planerna. Många har en kontrollbehov som utesluter Gud från planeringsbordet och som i slutändan endast kommer brinnga sorg och smärta till hjärtat och i livet.

Den senaste tiden har Gud verkligen visat mig hur Han vill ersätta mig vid rodret av mitt livs båt. O, vilken härlig känsla det är att lämna allt till Herren och låta Honom oroa sig för vad som komma skall. Han är universums skapare och konung, vem skulle vara bättre kvalificerad att styra riktningen av mina fotsteg? Den frid som kommer över själen och hjärtat när vi inbjuder Kristus att ta över vid rodret är obeskrivlig. "Äntligen..." tänker vi, "äntligen frid..."... Allt jag som människa behöver göra är att förbli i Kristus så har Han lovat att förbli i mig. Vilket löfte och vi borde inte vara sena att göra anspråk på löftet.

Står vi för oss själva och försöker lyckas i egen kraft och vishet är vi på en väg mor olycka. Vi kan inte bära frukt av oss själva, lika lite som en gren kan bära frukt av sig själv. Utan trädet kan grenen inte göra något, den är död, vissnar snart och försvinner. Utan Kristus kan vi inte göra något, vi kan försöka och tro vi lyckats, men i det länga loppet har vi valt en väg som bara kan leda nerför och utför. Håll er istället till Kristus sanna lära och den tydliga uppenbarelsen av Skaparens vilja vi kan finna i Bibeln. Lämna allt till Honom som gjort allt för dig och ta Guds vilja i beräkning innan alla val i livet. Han vill dela stort som litet med dig och Han vill leda ditt liv till att vara fullt av frukt.

Min bön är att vi skall finna styrkan i Jesus att lämna allt till Honom som gjort allt för oss. Att vi skall ödmjuka oss själva inför vår skapare och inte hålla Honom borta från besluten och önskningarna vi har i vårt hjärta. Jag ber Gud skall hjälpa oss inse vilka beslut vi tagit i motsatts till Hans vilja och ledning. Att vi skall få kraften att tillåta förändringar i våra liv och ständigt förbli i Kristus genom att studera Bibeln och be dagligen. Må Herrens vilja ske, på jorden, i våra liv och i våra beslut så som i himlen.

Amen 

Kvällsandakt - Galatebrevet 6 (1)

God kväll bröder och systrar!

Hoppas ni också haft en välsignad dag med Kristus Jesus.

Följ med mig på vad Kristus visade under andakten ikväll.


"Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag." - Gal 6:1-2

Vilken kraftfull undervisning! Här har vi praktiska exempel på hur vi som kristna skall förhålla oss till varandra. Om vi kommer på någon av våra bröder eller systrar i Kristus med att begå synder eller inte leva i harmoni med Guds ord, skall vi med mildhet upprätta en sådan. Vi är kallade att ta hand om varandra och bry oss om andras andliga välbefinnande. Men vi skall inte göra det genom stränga och ilskna ord, bara för att bevisa att någon annan har fel och jag rätt. Vi skall upprätta våra bröder och systrar med mildhet, precis som Jesus i kärlek vädjade till människor att sluta synda skall vi i kärlek upprätta och tillrättavisa varandra.

Vi är även kallade att bära varandras bördor. Det är inte meningen att våra syskon i Kristus skall behöva stå ensama i sina svårigheter och mmisslyckanden. Vi finns för att dela sorg, bedrövelse och svåra tider med vår nästa. På vilket bättre sätt kan vi visa Jesus kärlek till människor om inte genom att dela deras bördor och genuint söka deras väl? Jesus offrade sig för sin nästa, är vi redo att göra detsamma? Det borde vi vara. Det står till och med att vi genom att bära andras bördor uppfyller Kristi lag!

"Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna." - Matt 7:12

Låt oss alla visa kärlek och omtanke mot varandra. Så som Gud har älskat oss skall vi också älska varandra. Tillrättavisa syskon som syndar och gör fel men gör det i kärlek och bär deras bördor.

Min bön för kvällen är att Gud skall hjälpa oss vara ödmjuka och milda som Jesus. Att vår karaktär skall renas från allt som hör världen till så att vi kan stå fläckfria i kärlek till varandra på Herrens stora dag. Det är min bön att Gud skall ge oss styrkan att bära våra syskons bördor men även styrkan att lämmna allt till Herren och låta Honom böra det åt oss.

Guds välsigelse och nåd från Herren Jesus Kristus.

Amen

Kvällsandakt - Kristus nyskapande kraft

God kväll!

Jag hoppas det är flera än jag som söker Gud innan sömnen tillslut avslutar dagen. Hoppas att vi tillsammans kan få en välsignad och själsvårdande stund med Herren.

"Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit." - 2 Kor 5:17


Amen! Är det inte ett underbart löfte!? Om och när vi är i Kristus är vi helt nya varelser. Gamalt är borta och allt blir nytt. Kan det finnas bättre nyheter för en själ tyngd av syndens förödande ok? För mig har denna text enorm betydelse. Texten ger enorm tröst men samtidigt har den en stark betydelse för hur jag praktiskt borde leva mitt liv.


Vi behöver inte se på oss själva som vi en gång var, vi kan se på oss som nya skapelser inför och genom vår Gud och Herre. Men vi kan heller inte bli omvända och vara i Kristus samtidigt som vi håller kvar vid våra gamla liv, gamla synder och vårt gamla "jag".


"Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." - Joh 3:8


Detta är precis vad det handlar om. Vi kan inte se vad som förändrar oss, vi kan inte se Guds ande i person. Vi kan inte se Guds förnyande kraft i sig. Men vi kan se dess resultat, vi kan sed den heliga Andens frukter. Precis som vi inte kan se vinden i sig men vi vet att den gör sitt jobb när vi skådar trädkronorna som svajar i vinden. Om hjärtat har blivit förnyat kommer våra liv och handlingar förändras och vittna om den heliga Andens arbete i oss. Vi kommer inte bara vara en ny skapelse till orden utan till även en ny skapelse till handlingar. Syndens makt kommer brytas och vi kommer i Kristus Jesus namn vinna seger över oss själva och våra tidigare liv.


Vår karaktärs djup avslöjas inte av eller genom enstaka goda eller onda handlingar. Men genom våra vanor, vår livsstil och genom vårt dagliga uppträdande avslöjas vår karaktär. På detta sätt kan vi få en inblick i vårt hjärtas tillstånd i vårt eget andliga tillstånd. Vi kan uppleva och märka Herrens förnyande kraft i våra liv när vi upptäcker att vi sakta men säkert förändras. Vad vi tidigare önskade och längtade efter är inte längre något vi söker, istället längtar vi efter mer av Jesus och mer av Faders ord. Vilken underbar upplevelse det är när man ser sina "trädkronor" svaja. Tro mig! Det finns inget som lugnar min själ och läker mitt hjärtas djupaste sår som när jag ser Jesus arbete i mig bära frukt.


Men goda gärningar är ingen garanti för att man är i Kristus. Bara för att människor gör goda gärningar behöver inte det betyda att dem gör det i Kristus. Alla som gör något gott för en annan är inte nödvändigtvist omvända människor som i sin handling ämnar upphöja den Gud som frälst dem. Vem har våra tankar, vem gör vi allt för, varför gör vi, varför gör vi inte och vem regerar i våra hjärtan, vem älskar vi? Det är svaren på dessa frågor som visar om vi är i Kristus eller inte.

Är Kristus i oss är det inte vi som vill eller vi som har mål. Det är Kristus Jesus i oss som gör det som Han vet är bäst, det som Han vill.


"Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär." - Gal 5:22-24


När vi blir nya människor i Kristus lär vi oss och blir formade till att ge upp sådant som inte tillhör Kristus. Vi lär oss prioritera som Gud gör. att göra Guds vilja och inte vår egen.


"Er prydnad skall inte vara något yttre: konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon." - 1 Pet 3:3-4


En stilla och skön ande, en skön och stilla karaktär är vad Gud vill ha i oss alla. En karaktär som Kristus har, en sådan karaktär vill Gud också ge oss, en sådan karaktär vill Han forma i oss. Är det inte betryggande!? Bibeln avslöjar för oss Guds vilja med vårt liv. Hans önskning för vår karaktär.


Detta är jobbiga ämnen för många. Eftersom många inte vill ge upp sitt jag och inte vill ödmjuka sig inför Gud. Jag var sådan mycket länge. Herren har haft otroligt tålamod med mig gång efter gång, vecka efter vecka, månad efter månad och år efter år.


Som kristna måste vi lära oss att inte fråga; "Hur mycket är okej" eller "Hur långt kan jag gå?". Nej, vi skall lämna bort allt och låta Jesus göra oss nya i alla aspekter. Vi borde inte isolera Kristus inflytande till vissa delar av våra liv och utesluta Honom från andra. Vi måst helt och hållet ge våra liv och viljor i vår Herres ömma och kärleksfulla händer.

För när vi kommer till Kristus och låter Honom omvända oss och när vi tar del i Hans vilja, nåd och kärlek. Då kommer vi se glädjen i att vara rena och heliga i alla aspekter i våra liv. Lycka i att göra som Gud vill och det kommer bli en lätthet och önskan att offra det av oss som inte hör Herren till. Det liv vi en gång såg ner på blir det enda livet vi vill leva. Genuin kärlek blir allt vi drivs av. För endast dem som är omvända och förnyade till hjärtat kan älska så som Jesus älskade.


"Vi älskar därför att han först har älskat oss." - 1 Joh 4:19


Det är min uppriktiga bön att vi skall förstå vikten av att lämna HELA våra liv till Jesus. Att vi skall låta alla delar av våra liv vara öppna för den heliga Andens inflytande och maningar. Att Herrens förnyande kraft skall få tillgång till alla våra skrymslen och vrår. Så att lammets blod kan spola ALLT i oss rent från synd och den förnyande kraften hos Gud kan forma oss till sanna barn av universums skapare. Det är även min bön att Gud skall strida med oss mot satans frestelser, att vår himmelska Fader skall ge oss insikt i att vi är tillräckligt starka att motstå frestarens attacker om vi förlitar oss helt på Gud.


Amen


Bibelstudie (1) - Guds Ord

Guds Ord


De kristna vill påstå att Bibeln är gudomligt inspirerad. Bibeln är kristendomens enda rättesnöre och texterna i den ligger till grund för tron i sig. Men varför kan kristna göra ett sådant påstående? Varför skall vi människor ta fasta på vad som finns skrivet i Bibeln och är den verkligen Gudomligt inspirerad?

Finns det något i Bibeln som står ut och sätter den över andra "heliga böcker" och skrifter runt om i världen? Vad skiljer Bibeln från en sagobok och är Bibeln verkligen trovärdig?

 

Vi skall i denna studie undersöka vad Bibeln säger om sig själv och definiera Bibelns roll inom kristendomen. Vi skall ta en titt på Bibelns unika påståenden och innehåll.


Glöm inte att be Gud om den heliga Andens närvaro under dina studier (1 Kor 2:14).

 

"och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet" - 2 Tim 3:15-16

 

Vilket påstående! Bibeln hävdar att "Hela Skriften är utandad av Gud". Observera att det inte står, "Nya Testamentet" eller "Vissa delar". Nej, det står att hela skrifterna är utandad av Gud. Det är inte varje dag en bok hävdar sig vara av gudomlig härkomst. Men vilka är dessa Skrifter som det talas om?

 

Vi måste förstå att på denna tid fanns inte Bibeln i sin helhet så som vi känner den idag, de enda Skrifterna det regelbundet talades om och refererade till var de Skrifter som fanns i G.T. En självklarhet då N.T. ännu inte fanns i sin helhet. Texten syftar på alltså i första hand på de skrifter som finns i G.T. Det tål att tänkas på i denna tid då kristna är i full färd med att klippa ut G.T. från Bibeln eller se G.T. som utspelad eller utan betydelse för vår tro idag.

 

Det är också viktigt att lägga märket till ordvalet. Skrifterna är "utandad av Gud". Bibeln hävdar med andra ord att det är ingen annan än Herren Gud själv som har utandat vartenda ord som finns i Skrifterna. Det är inte bara en grupp människor som har skrivit ner hur dem uppfattade situationen eller vad dem själva anser om vad som hände. Utan detta är Guds bokstavliga Ord. Vilket otroligt påstående!

 

"Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud." - 2 Pet 1:20-21

 

Vi läser att ingen profetia i Skriften har varit genom någon människas vilja utan under ledning av den heliga Anden har människor talat Guds Ord. Mycket intressant! Om detta verkligen är fallet betyder det, som vi tidigare också såg, att Bibelns ord är direkt från Gud själv. Vi borde, om detta är fallet, se på Bibeln med stor respekt och med största allvar och auktoritet.

 

Men hur kan vi veta att detta är sant? Är vi endast lämnade till att tro att det är sant eller inte? Vi såg att den senaste texten nämnde profetior. Vad är en profetia? En profetia är per definition en förutsägelse om framtiden. Med andra ord, att berätta vad som kommer ske i framtiden.

 

"Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett." - Joh 14:29

 

Jesus talar om vad Han måste göra i framtiden och avslutar med att säga att Han berättat om denna framtida händelse för att vi skall tro på Honom när vi ser att vad Hans sagt om framtiden verkligen händer.

 

Den Bibliska personen Jesus Kristus själv använder profetior för att vi skall komma till tro Honom. Mycket intressant! Det är med andra ord genom profetiorna som Jesus ämnade få oss att tro på Honom och tro på Hans ord, Bibeln.

 

"Tala om vad som skall hända i framtiden, så att vi kan se att ni är gudar. Gör något, vad det vara må, så att vi alla häpnar när vi ser det." - Jes 41:23

 

Bibelns Gud utmanar alla andra gudar i världen att bevisa sin gudomlighet genom att förutsäga framtiden. Vilken logik! Om någon vet framtiden in i minsta detalj långt före händelsen sker måste den personen vara oberoende av tid för att på så sätt kunna se in i framtiden. Denna varelse måste stå över tiden och inte begränsad av den så som vi människor är. Med andra ord är det väsen som korrekt kan förutsäga framtiden långt i förväg ett övernaturligt och högre väsen än oss människor. Eller kort och gott vad vi kallar Gud, upphovsmakaren till tiden.

 

Om upphovsmakaren till Bibeln kan förutsäga framtiden är det ett mycket starkt bevis för att denne upphovsmakare står över tiden och förmodligen även är upphovsmakaren till tiden, eller med andra ord vad vi kallar Gud.

 

"Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. ". - Jes 46:9-10

 

Samma utmaning som Bibelns Gud ställde alla andra gudar inför är Han själv bered att ta sig an. Bibelns Gud påstår sig vara Gud och Han är villig att bevisa det genom att förkunna framtiden långt i förväg. Därför uppmanar Han oss att känna till historien, för om vi gör det kan vi se om Gud verkligen kan förutsäga framtiden genom att t.ex. studera de gamla profetiorna i Bibeln. Precis som Gud i N.T. vill vinna vår tro genom att förutsäga framtiden ville Gud redan i G.T. vinna vår tro på samma sätt.

 

Låt oss anta utmaningen och undersöka om Han verkligen vet det.

 

Vi finner en av de mer enkla och okomplicerade profetiorna i Daniel 2. Kung Nebudkadnessar, kungen över dåtidens stormakt Babylonien, har en dröm som han inte kan komma ihåg men som han vet är viktig. Han kallar till sig alla sina trollkarlar, astronomer och besvärjare för att de skall berätta för honom vad han drömt och berätta vad drömmen betydde. Men ingen av dem kan göra det och kungen blir rasande. Daniel, en av hebréerna som blivit tillfångatagna av Nebukadnessar några år tidigare när han jämnade Jerusalem med marken, ber kungen att få tid att tolka drömmen. Gud ger Daniel drömmen och uttydningen av den under natten och Daniel går in för att förklara saken för kung Nebukadnessar.

 

"Du, o konung, såg i din syn en stor staty framför dig, och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar. Benen var av järn, och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades alltsammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden." - Dan 2:31-35

 

Detta var alltså drömmens innehåll. Försök att se bilden framför dig.


Efter det att Daniel berättat vad kungen drömt förklarar han också vad den betyder, han ger uttydningen av drömmen.

 

"Du, o konung, konungarnas konung, som himmelens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära, i din hand har han gett människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen, var de än bor, och han har satt dig till herre över alltsammans. Du är det gyllene huvudet. Men efter dig skall det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt, och därefter ett tredje rike av koppar, och det skall regera över hela jorden." - Dan 2:37-39

 

Daniel förklarar att det gyllene huvudet av statyn representerar Nebukadnessars rike, vilket var Babylon.

 

Men Bibeln säger att Babylon inte kommer stå för evigt, utan att efter det skall ett annat rike komma. Babylon var vid denna tidpunkt det mäktigaste riket i den då kända världen.

 

Om vi kollar i våra historieböcker och letar efter vilket rike som ersätter Babylon finner vi något mycket intressant. Medina-Persien erövrar Babylon och inrättar sig själv som den nya supermakten över den då kända världen.

 

Symbolen som används av Bibeln för detta andra rike är "bröstet och armarna av silver". Det är intressant att symbolen för Babyloniens efterträdare är statyns två armar. Vad som är speciellt med våra två armar är att vi alltid har en arm som är den dominanta och starkare armen. Precis som denna symbol var Medina-Persien ett tvådelat rike som bestod av två stora stammar, medier och perser. Från början var de medierna som var den dominanta stammen och ledde riket men med tiden tog perserna över riket och har gott till historien som det Persiska riket.

 

Enkel symbolik, mycket enkel. Två armar, den ena starkare än den andra, som symbol på ett rike som skall ta över efter Babylonien och enligt historieböckerna var det ett rike delat mellan två stammar, den ena mäktigare än den andra, som erövrade Babylonien. Mycket intressant! Skulle vi våga säga att detta är mer än ett sammanträffande?

 

Sedan kommer det tredje riket, ett rike som representeras av "buken och höfterna av koppar". Vi vänder oss till vår historia och tittar. Vilket rike tog över efter Medina-Persien? Det borde vi alla veta, Alexander den store och hans armé från Makedonien och Grekland besegrade det stora och mäktiga Medina-Persien.

 

En intressant företeelser slår den som har en viss mån av kunskap vad gäller antiken när man läser om dessa symboler. Nämligen att metallen som Alexanders armé använde för att göra rustningar, svärd, spjut och sköldar av var just den metall som Bibeln använder för att symbolisera detta tredje rike. Vilken perfekt symbolik!

 

Denna profetia nämner sedan att ett "... fjärde riket skall vara starkt som järn...". Det skall alltså komma ett nytt rike efter Alexanders rike, ett rike som Bibeln symboliserar som starkt som järn.

 

Det riket som satte punkt för Alexanders Grekiska samvälde var Romarriket och av en händelse så var det romarna som introducerade järn som standard för tillverkningen av alla krigsmaterial. Precis som Bibelns symbol för det fjärde riket så använder det historiska fjärde riket, och kan bli förknippat med, metallen järn. Fantastisk symbolik. Tänker man på saken så har vi de två delade benen i symbolen också. Vi alla vet att Romarriket senare delades i öst- och västrom. Mycket intressant!

 

Men vad händer sedan?

 

"Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera" - Dan 2:41-43

 

Vem eller vilket rike erövrade Romarriket? Enligt Bibeln gör ingen det, det fjärde riket skall bli ett splittrat rike med vissa starka delar och vissa svaga delar. Människor skall försöka ena riket igen men hur dem än gör så kommer det inte gå. Det är vad Bibeln säger. Men vad visar historien?

 

Romariket splittrades och delades mellan olika barbariska folkstammar som vandrade in i riket och helt enkelt slog sig ner i det och bildade en rad mindre eller större riken. Ända till denna dag är våra Europeiska nationer ett arv av de riken som dessa barbariska folkslagen bildade.

 

Har man försökt ena rikena igen genom historien? Självklart! Vår Europeiska historia är bokstavligen proppfull med olika försök att ena kontinenten. Mängder med kungar, furstar, kejsare och diktatorer har efter Romarrikets splittring försökt ena Europa under en herre och ledning. Men ingen har lyckats. Precis som Bibeln sagt långt innan!

 

Det är också mycket intressant att observera det faktum att det verkligen var fyra riken som kom och gick. Det kunde lika gärna varit dussintals eller hundratals riken som kommit och dominerat historien. Eller varför inte att inget rike dominerat. Varför var det inte som så att dessa områden bestod av mängder med små lokala furstar utan vidare stort inflytande? Det kunde till och med vara 3 riken eller varför inte fem riken som kom och dominerade i den antika världen?

 

Men nej, allt följde precis och exakt så som Bibeln cirka 600 år f.Kr. sagt att det skulle bli. Är det inte fantastiskt!? För 2600 år sedan beskrev Bibelns Gud hela världshistorien fram till denna dag för en ung hebré under dödshot och fångenskap i ett främmande land genom en bild av en staty av olika metaller.

 

Men vi får inte missa profetians sista förutsägelse.

 

"Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Den store Guden har nu uppenbarat för konungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är sann och uttydningen tillförlitlig." - Dan 2:44-45


I de, de kungar som uppstått efter Romarrikets falls, dagar skall Herren Gud upprätta sitt eviga rike. Vi lever idag i "de kungarnas dagar", nästa händelse i profetian kommer inom kort att gå i uppfyllelse precis och lika säkert som de tidigare delarna av profetian har gått i uppfyllelse.


"Lovat vare Guds namn från evighet till evighet. Ty vishet och makt tillhör honom. Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar, han ger de visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och fördolt, han vet vad som finns i mörkret och hos honom bor ljuset." - Dan 2:20-22


Sannerligen klarar Bibelns Gud utmaningen för att vara gudomlig, eftersom Han verkligen kan "Tala om vad som skall hända i framtiden...".


Det är min bön att vi alla skall börja söka Gud på ett sätt som vi tidigare aldrig sök Honom. Att vi helhjärtat skall öppna oss för undervisning och ta reda på för oss själva vem Bibelns Gud är och vad Han vill för oss.


Amen


Kvällsandakt - Lukas 6 (2)

God kväll!


"Saliga är dem som är fattiga, hungrar och gråter. För Jesus har kommit för deras skull. Dem kommer bli mättade och tröstade av Honom som ser till den minsta av Hans barn. Dem som inser att dem är fattiga i anden, dem kommer bli tröstade och få mycket. Saliga är dem som bli hånade för Kristus skull." - Luk 6:20-26


"Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas" - 2 Tim 3:12


Är det inte ett spännande fenomen att välja Kristus? När jag för första gången i mitt liv valde att söka Guds vilja började saker och ting förändras i min vardag och i min omgivning. Det var inte bara en strid inom mig själv utan senare kändes det till och med som om någon stred mot mig och mitt beslut. Månaderna före jag tog beslutet att döpa mig hade mitt jag och gamla liv inlett en enorm offensiv mot allt jag lärt mig genom Bibeln och mot min relation med Gud. I en allt större utsträckning försökte satan locka mig med alla världens frestelser. Kompisar, nöjen, tjejer, umgänge med fel personer och mycket annat. Jag misslyckades i mycket och det tog ett tag innan jag verkligen kom till insikt i hur jag hade fallit från Guds nåd. Men allt förändrades veckorna före mitt dop. Jag gav mitt liv helt och fullt till Jesus Kristus genom Guds nåd och ihärdiga ledning. Den dagen var verkligen en underbar dag. Mitt gamla liv begravdes och jag uppstod med Jesus född av Hans ande och ren i Hans blod. Gud hade verkligen segrat i mitt liv och min koncentration var på Guds Lam.


Men satan hade annat planerat för mig. Genast, bara dagar efter dopet, gjorde satan enorma ansträngningar att få mig bort från Gud och istället följa hans vilja istället för Faderns. Jag tänker inte ge er hela historien, det skulle ta upp för mycket plats, men kampen månaderna efter dopet var den hårdaste jag någonsin varit med om, den hårdaste jag förmodligen också fortfarande är med om. Satan försökte allt från att skrämma mig, till att vända mina nära och kära emot mig och till och med genom att ta mitt liv. Men Herren är en mäktig Gud och Hans nåd är alltid över den som följer Hans bud och gör Hans vilja.


Varför jag tänker på detta när vi läser detta stycke i Lukas och Timoteus andra brev är för att när vi kommer till Gud och gör Hans vilja kommer vi alltid möta motstånd och prövningar. Precis som Bibeln lovar oss kommer vi i våra liv att möta förföljelse för att vi vill göra Guds vilja.


När vi håller oss till Guds lag och vilja kommer dem som ser våra kristna och rena liv ta anstöt. De rättfärdigas liv kommer vara som ett ständigt vittnesbörd för deras egna syndiga liv, fel och brister. Detta kommer göra dem ursinniga och tillslut kommer de att förfölja och aktivt vilja skada dem som håller sig till Guds vilja.

Så har det varit sedan skapelsen då Kain såg hur Herren välsignade Abels liv och accepterade hans offer men inte det offer han själv försökte ge. Kain försökta till skillnad från Abel offra till Gud på sitt eget sätt utan att följa de bud som Herren hade satt upp för mänsklighetens tillbedjan av Honom. Det gick till slut så långt att Kain dödade Abel för att han följde Guds bud.


Precis så kommer det bli när vi följer Herrens vilja. Vi blir lovade att förföljas. Vilket ställer en fråga till oss, lever vi gudsfruktigt i Herren Jesus Kristus? Om vi gjorde det, skulle vi inte bli förföljda? Precis som de tidiga kristna fick sätta livet till för deras tro borde inte vi inte också få göra det? Om vi höll oss till Guds ord?


Sorgligt nog finns det få kristna idag som lever enligt Herrens perfekta vilja. Många gör som Kain och följer Herren på det sätt som passar dem själva bäst. Man klipper och klistrar i Guds ord tills man skapat sig en personlig religion där man får göra precis det som man själv vill göra och tycker om. Men det är inte en sådan relation Gud vill ha med oss och det är den största anledningen till att kristna idag inte får del av löftet om förföljelse. Kort och gott ser Satan inget hot i kristna idag och därför försöker han inte utrota eller hindra oss som han gjorde med de tidiga kristna. Det räcker med att vi följer hans villoläror eller lever som världen för att han skall vara nöjd.


När vi konfronteras med denna sanning är det väldigt få kristna som uppriktigt söker Herrens ledning och Hans undervisning. Utan istället låter vi vår egen stolthet och syndiga natur skrika, "det där är att arbeta sig till frälsning" eller "det där är att legalisera". Det var de jag gjorde och det är enormt sorligt att vi människor nästan alltid väljer att falla i något av de två dikena istället för att finna den smala och snoriga stigen.


Men håller vi fast vid Gud och får lida för det kommer vår skatt i himlen växa och Guds nåd kommer bli så mycket större när vi klarar av och håller ut under världen och satans attacker på vår livsstil.


Ve dem som är mätta fortsätter Jesus i Lukasevangeliet. Alla dem som tror att de har mycket men som egentligen saknar allt. Dem som tror sig vara mätta på Guds ord och lurar sig att de vet allt dem behöver veta men egentligen saknar kunskap, sanning och kärlek. De som i denna värld verkar ha allt har kanske egentligen inget i himlen, ingen del i Kristus eller Hans arvdel. Precis som de falska profeterna från förr kommer inte dessa människor som inte inser sina brister och bugar sig för sanningen att nå paradiset.


"Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom också ta din livklädnad. Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni ha tack för det? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, skall ni ha tack för det? Så handlar också syndare. Och om ni lånar åt dem som ni hoppas skall betala tillbaka, skall ni ha tack för det? Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den Högstes barn, eftersom han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig." - Luk 6:27-36


Det är intressant att Jesus först lovprisar dem som är fattiga och slagna, sedan veropar över dem som tror sig vara rika och ha allt. För att sedan fortsätta, "Men till er som lyssnar säger jag...". Till vilka talar Han? Till dem första som såg sin andliga fattigdom. Dem som är saliga för deras insikt i deras egen fattigdom och som hunger efter livets ord. De som lyssnar till Jesus ord till skillnad från dem som inte lyssnar och tro sig redan ha allt här i världen.


Älska er fiende står det, vänd andra kinden till. Visa den ödmjukhet som Herren visade när Han, likt ett lamm, leddes till korset utan att klaga. Slå inte tillbaka, försök inte upprätta din världsliga heder eller stolthet. Samla skatter i himlen och upprätta där er heder. Visa kärlek mot alla människor även om dem syndar mot dig. Om vi lånar ut pengar till folk och väntar oss få tillbaka det, gör vi inte samma sak som vilken syndare som helst? Ge givmilt till din nästa och förvänta dig inte att få tillbaka. Ge med ett uppriktigt och kärleksfullt hjärta utan att kräva något tillbaka. Då skall vår lön bli stor och vi skall vara den Högstes barn. Vi har mängder med praktiska läror från Bibel. Läror om sociala förhållanden, om familjen, om ekonomi och vänner och mycket mer.


"Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er." Han gav dem också en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Faller då inte båda i gropen? En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga." - Luk 6:37-42


Är det inte underbart!? Det är inte upp till människor att döma sina nästa. Det är endast upp till Gud och Honom allena! Med det mått vi mäter skall vi själva också bli mätta. Om det är så att vi har en standard som vi applicerar på andra människor är det inte mer än rätt att vi själva lever upp till den standarden som minst. En blind kan inte leda en blind, lika lite som en syndare kan leda en syndare. Vi måste först och främst arbeta med oss själva och få våra liv i harmoni med Herren och Guds ord innan vi börjar predika rättfärdighet och tillrättavisar människor på heltid. Om vi inte har ordning på oss själva kommer vår broder se att vi inte lever vad vi lär och genom vårt dåliga exempel kommer vår broder på fall.


"Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen." - Luk 6:43-45


Är vi goda träd i Herrens trädgård skall vi också bära god frukt. Det finns inget gott träd som bär dålig frukt och inget dåligt träd som bär bra frukt. Därför kan vi se på trädet om det ger god eller dålig frukt vilket tillstånd trädet är i. Vad hjärtat är fullt av talar munnen. Är våra hjärtan fulla av Jesus Kristus talar vi också om Honom och vad Han dagligen gör för oss. Är vårt hjärta fullt av bitterhet och ilska talar vår mun bitterhet och ilska. Vi måste därför alltid vara försäkrade om att det verkligen är Jesus Kristus som regerar i våra hjärtan varje dag.


"Varför kallar ni mig Herre, Herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset."" - Luk 6:46-49


Här går Herren hårt mot hyckleri. Vi skall inte bry oss om att kalla Gud för vår Herre om vi inte gör Hans vilja och följer Hans bud, det är endast hyckleri! Starka ord från Mästaren. Dem som kommer till Kristus måste lyssna till Honom och Hans ord och HANDLA därefter. Vi kan inte påstå att vi är i Jesus och blivit frälsta om våra liv inte vittnar om en förändring och omvändelse från våra gamla och syndiga vanor och handlingar. Bibeln är glasklar, vi måste bygga på säker grund. Säker grund i Jesus Kristus och förtröstan på Honom och Guds bud. Annars kommer vi bli omkullkastade i tider av svårigheter likt han som endast bygger på sand och inte på klippan, Guds ord.


Hoppas ni alla kommer få en välsignad kväll i Herren Jesus Kristus och växa i mognad och kärlek i Honom.


Det är min bön att våra hjärtan skall tvättas, renas och formas till Kristi avbild. Att vi skall ta vår relation med Gud till nästa nivå och helt lämna våra liv till Jesus. Att vi inte skall hålla kvar vid gamla vanor eller sådant vi vet att Gud vill ta ifrån och rena och frälsa oss från. Det är min bön att Herren skall sända sin heliga Ande på ett speciellt sätt till alla dem som kämpar med beslut att följa Kristus i allt. Seger går att vinna i Herren om vi tillåter Honom att ta strida för oss.


Gud välsigna er och god natt!


Amen


Morgonandakt - Lukas 6 (1)

God morgon alla!


Hoppas att ni också vaknat upp till Guds ledning och undervisning idag.


"En sabbat tog Jesus vägen genom ett sädesfält, och hans lärjungar ryckte av ax, som de gnuggade i händerna och åt. Några av fariseerna sade då: "Varför gör ni det som inte är tillåtet på sabbaten?" Jesus svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde, när han och hans följeslagare var hungriga, hur han gick in i Guds hus och tog skådebröden och åt och gav sina män? De bröden fick endast prästerna äta." Och han tillade: "Människosonen är sabbatens Herre." En annan sabbat gick han in i synagogan och undervisade. Där fanns en man vars högra hand var förtvinad. De skriftlärda och fariseerna iakttog Jesus noga för att se, om han skulle bota någon på sabbaten. De ville få något att anklaga honom för. Men han visste vad de tänkte och sade till mannen med den förtvinade handen: "Stig upp och kom hit." Då reste han sig och gick fram. Jesus sade till dem: "Jag frågar er: Är det på sabbaten mera tillåtet att göra gott än att göra ont, att rädda liv än att döda?" Och han såg sig omkring på dem alla och sade till mannen: "Räck ut din hand." Mannen gjorde det och hans hand var nu frisk. Men de blev fullständigt ursinniga och började diskutera med varandra vad de kunde göra med Jesus." - Luk 6:1-11


Judarna hade vid Jesus ankomst belagt Guds sabbat med mängder av regler och lagar. Man fick bara gå si och så långt, man fick inte göra ditten och datten. Allt för att säkerställa att Gud inte blev förargad på dem. Men hur skall man kunna fröjdas med Herren och prisa Hans namn om man inte ens får gå några extra meter till sina nära och kära eller till sin församling för att mångdubbla fröjden på sabbaten?

Sabbaten var en välsignelse till människosläktet som gavs till oss av Gud vid skapelsen. Att fira sabbaten är att fira och erkänna att Gud är vår skapare och Herre, att det är Gud vi tillber och sätter vår förtröstan till. Hur kan vi göra detta om vi har fariséernas syn på Guds karaktär? Gud är inte övervakare som sitter på ett moln och bara väntar på att få bestraffa något för någonting. Det är en falsk bild av Guds karaktär. En falsk bild som många, framförallt icke-troende, har av Gud än idag.


"Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till HERRENS ära, om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord, då skall du fröjda dig i HERREN, och jag skall föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har HERRENS mun talat." - Jes 58:13-14


Vilket underbart löfte! Om vi istället för att göra vad vi själva vill och alla andra dagar brukar göra och istället vänder oss till Herren fullt ut och ägnar hela dagen i samvaro med Gud. Då skall vi få fröjdas med Honom. Vem är det som vet vad som är bäst för mig? En allsmäktig Gud såklart! Om så är fallet borde det vara en fröjd för mig att göra vad Herren vill att jag skall göra. Eller tror jag inte att Gud vet bäst i mitt liv? Herren har sagt det i sina tio budorden också. Vi skall fira sabbaten som ett tecken att vi är Hans folk och tillhör Honom som skapat himmel och jord.


"Håll mina sabbater heliga. Låt dem vara ett tecken mellan mig och er, för att ni skall inse att jag är HERREN, er Gud. " - Hes 20:20


Ett tecken på att Gud är vår Herre, det minsta vi kan göra för vår kärleksfulla Fader. Om det nu finns ett tecken som Gud har gett oss, ett tecken som skall visa att Han är Herren vår Gud, varför inte ta det tecknet på oss? Varför inte fira sabbaten som Gud vill?

Det är inget fel att göra gott på sabbaten, det är en dag som skall tillägnas tillbedjan av Gud. En dag i veckan där vi kan glömma allt det jobbiga runt oss, arbete, plugg och hushållsysslor och bara andas ut i armarna på vår himmelska Fader.


Det är min bön att Herren skall fortsätta undervisa mig och oss alla i Hans ord och Hans vägar. Att vi skall lära oss förstå djupet av Hans kärlek lite mer för var dag som vi spenderar med Honom. Han har skapat oss och hela denna värld, Han har gett oss ett tecken Han vill att vi skall hålla som en symbol på att vi accepterar Honom som Herren vår Gud. Jag prisar också Gud för att trots att Han är med oss speciellt på sabbaten så kan vi spendera tid med Honom här och nu, dag för dag.


Jag önskar alla en välsignad dag.


Amen


Kvällsandakt - Lukas 5

God kväll!

Hoppas ni skall uppskatta mina tankar kring mitt avslutande samtal med Gud för dagen. Be gärna att den heliga Anden skall vara med er innan ni läser (1 Kor 2:14).

"När Jesus sedan gick ut, såg han en publikan som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sade till honom: "Följ mig!" Då lämnade Levi allt och steg upp och följde honom. Sedan ordnade han en stor fest för Jesus i sitt hem, där en mängd publikaner och andra låg till bords med dem. Fariseerna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade: "Varför äter och dricker ni tillsammans med publikaner och syndare?" Jesus svarade dem: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare."" - Luk 5:27-32


Vilken läxa vi kan lära genom dessa texter och exempel. Jesus går ut och får syn Levi sittandes vid tullhuset. En man vars yrke var att driva in skatt och tull för de romerska ockupanternas skull. Men vad gör denna man som andra ser på med förakt och avsky när Jesus säger "Följ mig!"? Han reser sig upp och följer Jesus! Är det inte ofattbart?! Här har vi en man som anses vara den lägsta i samhället, ett riktigt avskum som hjälper den stat som förtrycker sitt eget folk. En person andra och "ärliga" judar inte skulle ha något att göra med. Det var också väldigt vanligt att publikaner och tullindrivare var mycket förmögna och välbeställda tack vare att de tog upp skatt och tull för romarnas skull. Men läs vad denna man gör.

När Jesus kallar Levi att följa Honom kommer Levi på direkten. Släpper allt han har och allt han gör för att följa Jesus. Han lämmar ett av samtidens mest välbetalda arbeten utan att ens avsluta för dagen. Det får mig att förundra över det inflytande Jesus karaktär måste haft över dem Han mötte. Och vilken tro Levi måste haft! Det får mig att rannsaka mig själv, hur svårt har inte jag att lämna alla delar av mitt liv till Jesus. Hur mycket tålamod har inte Jesus haft med mig när jag styvnackat och envist hållit fast vid saker och beteenden Jesus velat ta ifrån mig?

Levi lämnade allt för Jesus, ett fast arbete, en säker och trygg ekonomi. Kommer jag kunna göra detsamma när Gud kallar mig till det? Kommer du det?


Direkt efter Levi lämnat allt och valt att följa Jesus ordnar han en fest för sin nya mästare. Jesus och Hans lärjungar äter och socialiserar med publikaner och syndare på festen och de skriftlärda ser detta och anklagar Jesus för att Han gör det. Men Jesus svar är det absolut underbaraste svaret Han kunde gett. Han har kommit för att hjälpa dem som är sjuka, de som är friska behöver ingen läkare. Han har kommit för att kalla syndare till omvändelse inte rättfärdiga. Är det inte underbart!? Vilket hopp Herrens ord ingjuter i mitt hjärta. Hans ord betyder att det finns hopp för oss alla, för dig och för mig också!


Men fråga är; betyder detta att fariséerna, vilka ifrågasätter att Jesus äter med syndare, är friska och rättfärdiga? Om Jesus kom för att kalla syndare och inte rättfärdiga, är då fariséerna rättfärdiga? Vad säger Bibeln, finns det någon som är rättfärdig?


"Men alla hava de avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda." - Ps 14:3


"Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud"" - Mark 10:18


Med andra ord, det finns ingen god utom Gud själv. Även om fariséerna såg sig som goda och kände till de heliga skrifterna var dem inte det. Till och med Jesus själv säger att det inte är genom sin egen kraft Han är god eller gör sina under. När Han blev människa som oss för att frestas som vi var det endast i kraften från Fader och genom förlitan på Gud som Han kunde klara den uppgift Han blev sänd att utföra. Om vi förlitade oss på Herren Gud som Jesus Kristus gjorde skulle vi stå starka och orubbliga när satan frestar oss till synd. Precis som Jesus gjorde.


Detta svarar också på frågan om fariséerna är rättfärdiga. Självklart måste vi först inse att vi är sjuk innan vi känner behovet av en läkare. När vi känner att vi inte är friska och inte kan göra något gott i oss själva, då kallar Jesus på oss att komma till Honom och fina ro. Det är de som fariséerna inte gjorde, i deras tro att dem kan bli rättfärdiga av sig själva såg dem inte behovet av Kristi försonande blod för deras synder. Precis som Paulus innan han lärde känna Kristus tror dem att deras frälsning endast ligger i laglydnad och vad de själva kan göra istället för i vad Kristus har och kan göra för dem.


Men man skall heller inte trilla ner i det andra diket om vägen. Att tro att vi lever endast under nåden och inte behöver följa lagen. Vilket många kristna tyvärr gör idag och till och med predikar det! Att Guds bud skulle vara spikat på korset och inte viktigt längre. Men vad säger Bibeln?

"Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud" - Joh 14:15


Ojoj, detta är Herren Gud Jesus Kristus som talar, Frälsaren själv! Hans ord kan inte bli mer tydliga.


Vad skall vi göra om vi älskar Honom, vad är beviset för vår kärlek till Jesus? Att vi håller Hans bud! Lagen är långt ifrån spikad på korset. Fortsätter vi att läsa står det till och med att om vi håller Hans bud skall Han be Gud Fadern att sända den heliga Anden till oss. Vilket i sin tur betyder att om vi inte håller Hans bud kommer Han inte be Fadern att sända den heliga Anden till oss. Tråkigt nog finns det kristna idag som tror att beviset för att vi skulle ha den heliga Anden är att vi rabblar massa konstiga ord och oförståliga ramsor när vi ber och annat läskigt. Men vad sade Bibeln, vad sade Jesus? Om vi håller Guds bud skall Kristus be Fadern att sända oss den heliga Anden. Beviset att vi har den heliga Anden är att vi följer Kristus bud. För det är endast i styrka och förlitan på Jesus meriter och offer för vår skull som vi kan erhålla styrka i Honom att hålla Hans bud.


"Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket." - Matt 5:17-19


Inget konstigt med det, Bibeln är glasklar. Först om vi märker att himmel och jord förgår kan ni börja lita efter bevis att lagen skulle förgå. Men kom ihåg, det är svårare för lagen att förgå, så även om himmel och jord går under kan man få vänta på att den minsta prick skall försvinna från lagen. Så stadigt står Guds ord och Hans kärleksfulla lag. Den är orubblig!


Judarna gjorde felet att endast fokusera på lagen och spikade Jesus Kristus på korset. Kristna gör idag felet att endast fokusera på Jesus Kristus och spika lagen på korset.


"De sade till honom: "Johannes lärjungar och fariseernas fastar ofta och ber böner, men dina lärjungar äter och dricker." Jesus sade till dem: "Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta, så länge brudgummen är hos dem? Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och på den tiden skall de fasta." Han sade också till dem i en liknelse: "Ingen skär bort en lapp från en ny mantel och sätter den på en gammal. Om någon gjorde det skulle den nya manteln förstöras, och lappen från den nya manteln skulle inte passa till den gamla. Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Då skulle det nya vinet spränga säckarna och vinet skulle rinna ut och säckarna förstöras. Nej, nytt vin bör man hälla i nya säckar. Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt. Han säger: Det gamla är bäst."" - Luk 5:33-39


När vi kommer till Jesus är vi lyckliga, när vi vandrar med Honom och får daglig undervisning från Hans mun finns det ingen anledning att sörja. Men den glädjen och den undervisningen får inte gå till spillo. Om vi skall laga en gammal mantel tar vi inte nya delar och syr fast de på det gamla och trasiga tyget. Eftersom tyg med tiden krymper skulle endast den nya lappen riva hål i det gamla tyget. Vi skall ta allt nytt när vi kommer till Jesus, det är så Han menar att läka oss. 100 % nya i Kristus, födda av Hans ande och ren i Hans blod.


Nya sanningar skall vi inte ta och applicera direkt i våra gamla liv. Vi måste forma våra liv helt nya efter den nya sanningen som Guds ord uppenbarart för oss. Annars kommer den nya sanningen endast riva i våra smutsiga och gamla vanor. Och vi kommer säga att vi hellre vill ha det gamla vinet istället för det nya. Vi kommer önska oss att vi fick göra som vi alltid gjort istället för att måsta göra det nya. Därför är det enormt viktigt att vi som Levi är redo att offra allt för Jesus. Att ge allt för att lära känna Honom och vad Hans vilja är för oss. Därför kan vi inte sitta och lappa ihop våra nya sanningar och förståelse för Gud i våra gamla vanor och beteenden. Nej, vi tar ett helt nytt liv i Kristus, inte endast de små delarna vi själva tycker om och försöker tvinga de in i våra gamla vanor. Om vi gör det kommer vi endast misströsta och önska vi inte visste vad vi visste och tillslut kanske till och med strunta i vad vi vet är Guds vilja och göra enligt vår egen vilja istället.


Det är min bön att vi alla ordentligt skall tänka över vår personliga relation till Gud och Hans uppenbarade vilja för våra liv. Att vi skall inse vårt tillstånd och vårt desperata behov av en frälsare. Att vi, när Gud visar oss något annat, något som vi förut inte visste eller som vi inte trodde var viktigt, att vi då skall komma till Gud och ta allt nytt i Honom. Att vi inte skall försöka i vår egen styrka att sy ihop vårt trasiga och smutsiga liv utan överlämna allt till Jesus. I Honom kan vi klara av att acceptera det vi tidigare inte kände till om Gud och leva efter det. I Honom finns det nya livet.


Amen


Välkommen till min nya blogg!

Välkommen till en blogg för och om Gud!

"Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna." - Matt 7:12

Det är vår förhoppning och övertygelse att det som skrivs här kommer inspirera och engagera människor att lära sig mer om Gud och Hans ord. Vare sig du för första gången söker Guds vilja eller om du länge vandrat i Hans gemenskap är vi övertygade om att du kommer lära dig något och bli utmanad. Ta chansen att lära känna Gud och föra din relation med Honom till nya höjder och insikter.

"Come now, and let us reason together, saith the LORD..." - Jes 1:18

RSS 2.0