Bibelstudie (1) - Guds Ord

Guds Ord


De kristna vill påstå att Bibeln är gudomligt inspirerad. Bibeln är kristendomens enda rättesnöre och texterna i den ligger till grund för tron i sig. Men varför kan kristna göra ett sådant påstående? Varför skall vi människor ta fasta på vad som finns skrivet i Bibeln och är den verkligen Gudomligt inspirerad?

Finns det något i Bibeln som står ut och sätter den över andra "heliga böcker" och skrifter runt om i världen? Vad skiljer Bibeln från en sagobok och är Bibeln verkligen trovärdig?

 

Vi skall i denna studie undersöka vad Bibeln säger om sig själv och definiera Bibelns roll inom kristendomen. Vi skall ta en titt på Bibelns unika påståenden och innehåll.


Glöm inte att be Gud om den heliga Andens närvaro under dina studier (1 Kor 2:14).

 

"och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet" - 2 Tim 3:15-16

 

Vilket påstående! Bibeln hävdar att "Hela Skriften är utandad av Gud". Observera att det inte står, "Nya Testamentet" eller "Vissa delar". Nej, det står att hela skrifterna är utandad av Gud. Det är inte varje dag en bok hävdar sig vara av gudomlig härkomst. Men vilka är dessa Skrifter som det talas om?

 

Vi måste förstå att på denna tid fanns inte Bibeln i sin helhet så som vi känner den idag, de enda Skrifterna det regelbundet talades om och refererade till var de Skrifter som fanns i G.T. En självklarhet då N.T. ännu inte fanns i sin helhet. Texten syftar på alltså i första hand på de skrifter som finns i G.T. Det tål att tänkas på i denna tid då kristna är i full färd med att klippa ut G.T. från Bibeln eller se G.T. som utspelad eller utan betydelse för vår tro idag.

 

Det är också viktigt att lägga märket till ordvalet. Skrifterna är "utandad av Gud". Bibeln hävdar med andra ord att det är ingen annan än Herren Gud själv som har utandat vartenda ord som finns i Skrifterna. Det är inte bara en grupp människor som har skrivit ner hur dem uppfattade situationen eller vad dem själva anser om vad som hände. Utan detta är Guds bokstavliga Ord. Vilket otroligt påstående!

 

"Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud." - 2 Pet 1:20-21

 

Vi läser att ingen profetia i Skriften har varit genom någon människas vilja utan under ledning av den heliga Anden har människor talat Guds Ord. Mycket intressant! Om detta verkligen är fallet betyder det, som vi tidigare också såg, att Bibelns ord är direkt från Gud själv. Vi borde, om detta är fallet, se på Bibeln med stor respekt och med största allvar och auktoritet.

 

Men hur kan vi veta att detta är sant? Är vi endast lämnade till att tro att det är sant eller inte? Vi såg att den senaste texten nämnde profetior. Vad är en profetia? En profetia är per definition en förutsägelse om framtiden. Med andra ord, att berätta vad som kommer ske i framtiden.

 

"Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett." - Joh 14:29

 

Jesus talar om vad Han måste göra i framtiden och avslutar med att säga att Han berättat om denna framtida händelse för att vi skall tro på Honom när vi ser att vad Hans sagt om framtiden verkligen händer.

 

Den Bibliska personen Jesus Kristus själv använder profetior för att vi skall komma till tro Honom. Mycket intressant! Det är med andra ord genom profetiorna som Jesus ämnade få oss att tro på Honom och tro på Hans ord, Bibeln.

 

"Tala om vad som skall hända i framtiden, så att vi kan se att ni är gudar. Gör något, vad det vara må, så att vi alla häpnar när vi ser det." - Jes 41:23

 

Bibelns Gud utmanar alla andra gudar i världen att bevisa sin gudomlighet genom att förutsäga framtiden. Vilken logik! Om någon vet framtiden in i minsta detalj långt före händelsen sker måste den personen vara oberoende av tid för att på så sätt kunna se in i framtiden. Denna varelse måste stå över tiden och inte begränsad av den så som vi människor är. Med andra ord är det väsen som korrekt kan förutsäga framtiden långt i förväg ett övernaturligt och högre väsen än oss människor. Eller kort och gott vad vi kallar Gud, upphovsmakaren till tiden.

 

Om upphovsmakaren till Bibeln kan förutsäga framtiden är det ett mycket starkt bevis för att denne upphovsmakare står över tiden och förmodligen även är upphovsmakaren till tiden, eller med andra ord vad vi kallar Gud.

 

"Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. ". - Jes 46:9-10

 

Samma utmaning som Bibelns Gud ställde alla andra gudar inför är Han själv bered att ta sig an. Bibelns Gud påstår sig vara Gud och Han är villig att bevisa det genom att förkunna framtiden långt i förväg. Därför uppmanar Han oss att känna till historien, för om vi gör det kan vi se om Gud verkligen kan förutsäga framtiden genom att t.ex. studera de gamla profetiorna i Bibeln. Precis som Gud i N.T. vill vinna vår tro genom att förutsäga framtiden ville Gud redan i G.T. vinna vår tro på samma sätt.

 

Låt oss anta utmaningen och undersöka om Han verkligen vet det.

 

Vi finner en av de mer enkla och okomplicerade profetiorna i Daniel 2. Kung Nebudkadnessar, kungen över dåtidens stormakt Babylonien, har en dröm som han inte kan komma ihåg men som han vet är viktig. Han kallar till sig alla sina trollkarlar, astronomer och besvärjare för att de skall berätta för honom vad han drömt och berätta vad drömmen betydde. Men ingen av dem kan göra det och kungen blir rasande. Daniel, en av hebréerna som blivit tillfångatagna av Nebukadnessar några år tidigare när han jämnade Jerusalem med marken, ber kungen att få tid att tolka drömmen. Gud ger Daniel drömmen och uttydningen av den under natten och Daniel går in för att förklara saken för kung Nebukadnessar.

 

"Du, o konung, såg i din syn en stor staty framför dig, och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar. Benen var av järn, och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades alltsammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden." - Dan 2:31-35

 

Detta var alltså drömmens innehåll. Försök att se bilden framför dig.


Efter det att Daniel berättat vad kungen drömt förklarar han också vad den betyder, han ger uttydningen av drömmen.

 

"Du, o konung, konungarnas konung, som himmelens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära, i din hand har han gett människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen, var de än bor, och han har satt dig till herre över alltsammans. Du är det gyllene huvudet. Men efter dig skall det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt, och därefter ett tredje rike av koppar, och det skall regera över hela jorden." - Dan 2:37-39

 

Daniel förklarar att det gyllene huvudet av statyn representerar Nebukadnessars rike, vilket var Babylon.

 

Men Bibeln säger att Babylon inte kommer stå för evigt, utan att efter det skall ett annat rike komma. Babylon var vid denna tidpunkt det mäktigaste riket i den då kända världen.

 

Om vi kollar i våra historieböcker och letar efter vilket rike som ersätter Babylon finner vi något mycket intressant. Medina-Persien erövrar Babylon och inrättar sig själv som den nya supermakten över den då kända världen.

 

Symbolen som används av Bibeln för detta andra rike är "bröstet och armarna av silver". Det är intressant att symbolen för Babyloniens efterträdare är statyns två armar. Vad som är speciellt med våra två armar är att vi alltid har en arm som är den dominanta och starkare armen. Precis som denna symbol var Medina-Persien ett tvådelat rike som bestod av två stora stammar, medier och perser. Från början var de medierna som var den dominanta stammen och ledde riket men med tiden tog perserna över riket och har gott till historien som det Persiska riket.

 

Enkel symbolik, mycket enkel. Två armar, den ena starkare än den andra, som symbol på ett rike som skall ta över efter Babylonien och enligt historieböckerna var det ett rike delat mellan två stammar, den ena mäktigare än den andra, som erövrade Babylonien. Mycket intressant! Skulle vi våga säga att detta är mer än ett sammanträffande?

 

Sedan kommer det tredje riket, ett rike som representeras av "buken och höfterna av koppar". Vi vänder oss till vår historia och tittar. Vilket rike tog över efter Medina-Persien? Det borde vi alla veta, Alexander den store och hans armé från Makedonien och Grekland besegrade det stora och mäktiga Medina-Persien.

 

En intressant företeelser slår den som har en viss mån av kunskap vad gäller antiken när man läser om dessa symboler. Nämligen att metallen som Alexanders armé använde för att göra rustningar, svärd, spjut och sköldar av var just den metall som Bibeln använder för att symbolisera detta tredje rike. Vilken perfekt symbolik!

 

Denna profetia nämner sedan att ett "... fjärde riket skall vara starkt som järn...". Det skall alltså komma ett nytt rike efter Alexanders rike, ett rike som Bibeln symboliserar som starkt som järn.

 

Det riket som satte punkt för Alexanders Grekiska samvälde var Romarriket och av en händelse så var det romarna som introducerade järn som standard för tillverkningen av alla krigsmaterial. Precis som Bibelns symbol för det fjärde riket så använder det historiska fjärde riket, och kan bli förknippat med, metallen järn. Fantastisk symbolik. Tänker man på saken så har vi de två delade benen i symbolen också. Vi alla vet att Romarriket senare delades i öst- och västrom. Mycket intressant!

 

Men vad händer sedan?

 

"Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera" - Dan 2:41-43

 

Vem eller vilket rike erövrade Romarriket? Enligt Bibeln gör ingen det, det fjärde riket skall bli ett splittrat rike med vissa starka delar och vissa svaga delar. Människor skall försöka ena riket igen men hur dem än gör så kommer det inte gå. Det är vad Bibeln säger. Men vad visar historien?

 

Romariket splittrades och delades mellan olika barbariska folkstammar som vandrade in i riket och helt enkelt slog sig ner i det och bildade en rad mindre eller större riken. Ända till denna dag är våra Europeiska nationer ett arv av de riken som dessa barbariska folkslagen bildade.

 

Har man försökt ena rikena igen genom historien? Självklart! Vår Europeiska historia är bokstavligen proppfull med olika försök att ena kontinenten. Mängder med kungar, furstar, kejsare och diktatorer har efter Romarrikets splittring försökt ena Europa under en herre och ledning. Men ingen har lyckats. Precis som Bibeln sagt långt innan!

 

Det är också mycket intressant att observera det faktum att det verkligen var fyra riken som kom och gick. Det kunde lika gärna varit dussintals eller hundratals riken som kommit och dominerat historien. Eller varför inte att inget rike dominerat. Varför var det inte som så att dessa områden bestod av mängder med små lokala furstar utan vidare stort inflytande? Det kunde till och med vara 3 riken eller varför inte fem riken som kom och dominerade i den antika världen?

 

Men nej, allt följde precis och exakt så som Bibeln cirka 600 år f.Kr. sagt att det skulle bli. Är det inte fantastiskt!? För 2600 år sedan beskrev Bibelns Gud hela världshistorien fram till denna dag för en ung hebré under dödshot och fångenskap i ett främmande land genom en bild av en staty av olika metaller.

 

Men vi får inte missa profetians sista förutsägelse.

 

"Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Den store Guden har nu uppenbarat för konungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är sann och uttydningen tillförlitlig." - Dan 2:44-45


I de, de kungar som uppstått efter Romarrikets falls, dagar skall Herren Gud upprätta sitt eviga rike. Vi lever idag i "de kungarnas dagar", nästa händelse i profetian kommer inom kort att gå i uppfyllelse precis och lika säkert som de tidigare delarna av profetian har gått i uppfyllelse.


"Lovat vare Guds namn från evighet till evighet. Ty vishet och makt tillhör honom. Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar, han ger de visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och fördolt, han vet vad som finns i mörkret och hos honom bor ljuset." - Dan 2:20-22


Sannerligen klarar Bibelns Gud utmaningen för att vara gudomlig, eftersom Han verkligen kan "Tala om vad som skall hända i framtiden...".


Det är min bön att vi alla skall börja söka Gud på ett sätt som vi tidigare aldrig sök Honom. Att vi helhjärtat skall öppna oss för undervisning och ta reda på för oss själva vem Bibelns Gud är och vad Han vill för oss.


Amen


RSS 2.0