Kvällsandakt - Kristus nyskapande kraft

God kväll!

Jag hoppas det är flera än jag som söker Gud innan sömnen tillslut avslutar dagen. Hoppas att vi tillsammans kan få en välsignad och själsvårdande stund med Herren.

"Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit." - 2 Kor 5:17


Amen! Är det inte ett underbart löfte!? Om och när vi är i Kristus är vi helt nya varelser. Gamalt är borta och allt blir nytt. Kan det finnas bättre nyheter för en själ tyngd av syndens förödande ok? För mig har denna text enorm betydelse. Texten ger enorm tröst men samtidigt har den en stark betydelse för hur jag praktiskt borde leva mitt liv.


Vi behöver inte se på oss själva som vi en gång var, vi kan se på oss som nya skapelser inför och genom vår Gud och Herre. Men vi kan heller inte bli omvända och vara i Kristus samtidigt som vi håller kvar vid våra gamla liv, gamla synder och vårt gamla "jag".


"Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." - Joh 3:8


Detta är precis vad det handlar om. Vi kan inte se vad som förändrar oss, vi kan inte se Guds ande i person. Vi kan inte se Guds förnyande kraft i sig. Men vi kan se dess resultat, vi kan sed den heliga Andens frukter. Precis som vi inte kan se vinden i sig men vi vet att den gör sitt jobb när vi skådar trädkronorna som svajar i vinden. Om hjärtat har blivit förnyat kommer våra liv och handlingar förändras och vittna om den heliga Andens arbete i oss. Vi kommer inte bara vara en ny skapelse till orden utan till även en ny skapelse till handlingar. Syndens makt kommer brytas och vi kommer i Kristus Jesus namn vinna seger över oss själva och våra tidigare liv.


Vår karaktärs djup avslöjas inte av eller genom enstaka goda eller onda handlingar. Men genom våra vanor, vår livsstil och genom vårt dagliga uppträdande avslöjas vår karaktär. På detta sätt kan vi få en inblick i vårt hjärtas tillstånd i vårt eget andliga tillstånd. Vi kan uppleva och märka Herrens förnyande kraft i våra liv när vi upptäcker att vi sakta men säkert förändras. Vad vi tidigare önskade och längtade efter är inte längre något vi söker, istället längtar vi efter mer av Jesus och mer av Faders ord. Vilken underbar upplevelse det är när man ser sina "trädkronor" svaja. Tro mig! Det finns inget som lugnar min själ och läker mitt hjärtas djupaste sår som när jag ser Jesus arbete i mig bära frukt.


Men goda gärningar är ingen garanti för att man är i Kristus. Bara för att människor gör goda gärningar behöver inte det betyda att dem gör det i Kristus. Alla som gör något gott för en annan är inte nödvändigtvist omvända människor som i sin handling ämnar upphöja den Gud som frälst dem. Vem har våra tankar, vem gör vi allt för, varför gör vi, varför gör vi inte och vem regerar i våra hjärtan, vem älskar vi? Det är svaren på dessa frågor som visar om vi är i Kristus eller inte.

Är Kristus i oss är det inte vi som vill eller vi som har mål. Det är Kristus Jesus i oss som gör det som Han vet är bäst, det som Han vill.


"Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär." - Gal 5:22-24


När vi blir nya människor i Kristus lär vi oss och blir formade till att ge upp sådant som inte tillhör Kristus. Vi lär oss prioritera som Gud gör. att göra Guds vilja och inte vår egen.


"Er prydnad skall inte vara något yttre: konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon." - 1 Pet 3:3-4


En stilla och skön ande, en skön och stilla karaktär är vad Gud vill ha i oss alla. En karaktär som Kristus har, en sådan karaktär vill Gud också ge oss, en sådan karaktär vill Han forma i oss. Är det inte betryggande!? Bibeln avslöjar för oss Guds vilja med vårt liv. Hans önskning för vår karaktär.


Detta är jobbiga ämnen för många. Eftersom många inte vill ge upp sitt jag och inte vill ödmjuka sig inför Gud. Jag var sådan mycket länge. Herren har haft otroligt tålamod med mig gång efter gång, vecka efter vecka, månad efter månad och år efter år.


Som kristna måste vi lära oss att inte fråga; "Hur mycket är okej" eller "Hur långt kan jag gå?". Nej, vi skall lämna bort allt och låta Jesus göra oss nya i alla aspekter. Vi borde inte isolera Kristus inflytande till vissa delar av våra liv och utesluta Honom från andra. Vi måst helt och hållet ge våra liv och viljor i vår Herres ömma och kärleksfulla händer.

För när vi kommer till Kristus och låter Honom omvända oss och när vi tar del i Hans vilja, nåd och kärlek. Då kommer vi se glädjen i att vara rena och heliga i alla aspekter i våra liv. Lycka i att göra som Gud vill och det kommer bli en lätthet och önskan att offra det av oss som inte hör Herren till. Det liv vi en gång såg ner på blir det enda livet vi vill leva. Genuin kärlek blir allt vi drivs av. För endast dem som är omvända och förnyade till hjärtat kan älska så som Jesus älskade.


"Vi älskar därför att han först har älskat oss." - 1 Joh 4:19


Det är min uppriktiga bön att vi skall förstå vikten av att lämna HELA våra liv till Jesus. Att vi skall låta alla delar av våra liv vara öppna för den heliga Andens inflytande och maningar. Att Herrens förnyande kraft skall få tillgång till alla våra skrymslen och vrår. Så att lammets blod kan spola ALLT i oss rent från synd och den förnyande kraften hos Gud kan forma oss till sanna barn av universums skapare. Det är även min bön att Gud skall strida med oss mot satans frestelser, att vår himmelska Fader skall ge oss insikt i att vi är tillräckligt starka att motstå frestarens attacker om vi förlitar oss helt på Gud.


Amen


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0