Morgonandakt - Föreskrifter från Herren och tröst om Kristus återkomst

God morgon.

Jag hoppas ni blir lika välsignade av dessa verser och tankar som jag  blir.

"För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren." - 1 Tess 4:1-2

Detta är något jag verkligen uppskattar med Bibeln och den Bibliska Guden. Vi som Hans tjänare är inte lämnade i mörker vad gäller Hans vilja. Vi kan genom studie av Hans Ord lära oss hur vi skall leva för att behaga Gud. Vi har inte vårt rättesnöre i andra människor och deras vilja utan vi har ett rättesnöre i de av Gud själv inspirerade principerna i Bibeln. Om jag påstår mig älska någon vill jag också naturligtvist veta vad denna tycker om och inte tycker om. Precis som med vår relation med Gud. När vi ser Guds kärlek för människan att Han till och med kallar oss sina barn vill vi naturligtvist också lära oss vad Gud tycker om och inte.

Vi är köpta av Herren med ett oändligt pris och våra kroppar är inte äns våra egna. Om vi funderar på saken, har inte Fadern rätt att ges oss föreskrifter om hur vi skall leva? Och är inte jag skylldig att leva efter dessa? När jag givit mitt liv till Jesus, har Han inte då rätt att göra vad Han vill med det?

Vi har föreskrifter och principer som Herren gett oss i Bibeln. Dessa är idag grovt negligerade och istället upphöjer till och med erkännda kristna deras egen vilja och deras eget bästa. Vi försöker allt mer styra vårt liv i egen kraft, vi försöker allt mer styra vårt liv med köttet. Men köttet är fiendeskap med Gud och beslut tagna utan att först söka Guds godkännande kommer vi stå till svars för. "Varför sökte du inte min vilja först, den finns uppenbarad i mitt Ord?" kommer vara vår Frälsares Ord den dagen alla tjänare blir kallade att ge avräkning för deras tjänst.

"Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande." - 1 Tess 4:3-8

Oj! Den Heliga Anden må röra oss alla i hjärtat och uppenbara för oss våra synder av avstramp från den smala vägen. Bibeln beskriver tydligt vad ett hedervärt och helgat sätt är, men Ordet beskriver också vad Guds princip är om vi begått synder och inte hållt oss inom ramarna för Hans plan och vårt bästa. Det är en annan sak jag uppskattar med Gud. Han berättar inte bara för oss vad vi skall göra för att leva rätt utan Han berättar också vad vi borde göra om vi gjort fel mot Honom och varandra. Vi kan fortfarande gör det som behagar Gud och det som är hedersvärt inför Herren om vi tar vårt ansvar för våra gärningar.

Paulus avslutar kapitlet så otroligt starkt och tröstande.

"Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord." - 1 Tess 4:16-18

Trots all den smärta och lidelse vi har här på jorden kan vi alltid blicka fram till Kristus snara återkomst. Då skall vi få lämna denna fallna planet och alla synder skall lämnas här. Vi kommer äntligen få träda in i paradiset där allas högsta önskan är att göra det hedersvärda och helgade inför Gud och inte vad som är bäst för mig själv. Egoism och kärleken till den egna viljan kommer aldrig mer finnas där.

Vilket hopp vi har i vår Frälsare  Jesus Kristus.

Min bön för idag är att vi som Guds tjänare och barn skall ta Hans föreskrifter och vilja på allvar. Herren vet vad vi har gjort fel och Han vet  hur vi kan ställa allt till rätta inför universum. Det är min bön att vi skall söka svar på våra frågor och ledning i Hans Ord och vilja och inte söka lösningen till våra problem och felsteg i egen styrka. Det är min bön att vi inte skall göra vad vi tror är bäst för tillfället utan istället söka vad Herren vet är rätt. Så mycket står på spel och hela universum tittar ner på oss med intresse och spänning över vad och hur vi gör för att leva ett liv som behagar Gud. Låt ingen bedra sig själv med att han lever för Gud när hans handlingar vittnar emot honom. Sök Guds vilja och Hans rike först så skall allt det andra bli givit oss.

Amen

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0