Morgonandakt - Föreskrifter från Herren och tröst om Kristus återkomst

God morgon.

Jag hoppas ni blir lika välsignade av dessa verser och tankar som jag  blir.

"För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren." - 1 Tess 4:1-2

Detta är något jag verkligen uppskattar med Bibeln och den Bibliska Guden. Vi som Hans tjänare är inte lämnade i mörker vad gäller Hans vilja. Vi kan genom studie av Hans Ord lära oss hur vi skall leva för att behaga Gud. Vi har inte vårt rättesnöre i andra människor och deras vilja utan vi har ett rättesnöre i de av Gud själv inspirerade principerna i Bibeln. Om jag påstår mig älska någon vill jag också naturligtvist veta vad denna tycker om och inte tycker om. Precis som med vår relation med Gud. När vi ser Guds kärlek för människan att Han till och med kallar oss sina barn vill vi naturligtvist också lära oss vad Gud tycker om och inte.

Vi är köpta av Herren med ett oändligt pris och våra kroppar är inte äns våra egna. Om vi funderar på saken, har inte Fadern rätt att ges oss föreskrifter om hur vi skall leva? Och är inte jag skylldig att leva efter dessa? När jag givit mitt liv till Jesus, har Han inte då rätt att göra vad Han vill med det?

Vi har föreskrifter och principer som Herren gett oss i Bibeln. Dessa är idag grovt negligerade och istället upphöjer till och med erkännda kristna deras egen vilja och deras eget bästa. Vi försöker allt mer styra vårt liv i egen kraft, vi försöker allt mer styra vårt liv med köttet. Men köttet är fiendeskap med Gud och beslut tagna utan att först söka Guds godkännande kommer vi stå till svars för. "Varför sökte du inte min vilja först, den finns uppenbarad i mitt Ord?" kommer vara vår Frälsares Ord den dagen alla tjänare blir kallade att ge avräkning för deras tjänst.

"Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande." - 1 Tess 4:3-8

Oj! Den Heliga Anden må röra oss alla i hjärtat och uppenbara för oss våra synder av avstramp från den smala vägen. Bibeln beskriver tydligt vad ett hedervärt och helgat sätt är, men Ordet beskriver också vad Guds princip är om vi begått synder och inte hållt oss inom ramarna för Hans plan och vårt bästa. Det är en annan sak jag uppskattar med Gud. Han berättar inte bara för oss vad vi skall göra för att leva rätt utan Han berättar också vad vi borde göra om vi gjort fel mot Honom och varandra. Vi kan fortfarande gör det som behagar Gud och det som är hedersvärt inför Herren om vi tar vårt ansvar för våra gärningar.

Paulus avslutar kapitlet så otroligt starkt och tröstande.

"Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord." - 1 Tess 4:16-18

Trots all den smärta och lidelse vi har här på jorden kan vi alltid blicka fram till Kristus snara återkomst. Då skall vi få lämna denna fallna planet och alla synder skall lämnas här. Vi kommer äntligen få träda in i paradiset där allas högsta önskan är att göra det hedersvärda och helgade inför Gud och inte vad som är bäst för mig själv. Egoism och kärleken till den egna viljan kommer aldrig mer finnas där.

Vilket hopp vi har i vår Frälsare  Jesus Kristus.

Min bön för idag är att vi som Guds tjänare och barn skall ta Hans föreskrifter och vilja på allvar. Herren vet vad vi har gjort fel och Han vet  hur vi kan ställa allt till rätta inför universum. Det är min bön att vi skall söka svar på våra frågor och ledning i Hans Ord och vilja och inte söka lösningen till våra problem och felsteg i egen styrka. Det är min bön att vi inte skall göra vad vi tror är bäst för tillfället utan istället söka vad Herren vet är rätt. Så mycket står på spel och hela universum tittar ner på oss med intresse och spänning över vad och hur vi gör för att leva ett liv som behagar Gud. Låt ingen bedra sig själv med att han lever för Gud när hans handlingar vittnar emot honom. Sök Guds vilja och Hans rike först så skall allt det andra bli givit oss.

Amen

Andakt - Sann kärlek till vår nästa

God morgon alla!

Ledsen att jag inte hunnit med att skriva så mycket på sista tiden men Herren har verkligen välsignat mitt liv den sista tiden och Hans verk i mitt liv och i min omgivning har gett mig lite tid till övers. Men nu har Herren öppnat dörren för mig att dela med mig också till er hur Fadern leder mig och uppenbarar för mig Hans vilja genom Ordet.
 
Vill dela med mig av en tanke jag fick en kväll under bön och studie av Guds Ord här om veckan.

"Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, och det mitt i alla svårigheter och lidande. Nu lever vi, när ni står fasta i Herren." - 1 Tess 3:7-8

Låt Herrens inspirerade Ord tala till dig. Öppna dig i uppriktigt bön och åkallan för Guds Andes ledning!

Vad avslöjar dessa verser om Paulus kärlek och omtanke för de som kommit till tro genom hans tjänst  för Gud? Jo det avslöjar för oss att Paulus i alla de svårigheter och lidanden som satan kastar framför honom och sätter i hans väg får nytt mod när andra visar upp stark tro på Gud. Vilken ofattbar kärlek och  vilken ofattbar gåva Paulus måste bära på från Herren. Att han, trots mörkret i de egna livet och omgivning, finner tröst i att andra visar prov på deras tro! Kan du tänka dig? Han till och med går så långt att säga att nu lever vi när ni står fasta i Herren! Det för tårar till ögonen att föreställa sig den kärlek Paulus måste ha hafft till sin nästa.

Det leder blicken till mig själv i rannsakan av mitt hjärta. Älskar jag min nästan så som jag älskar mig själv? Eller älskar jag mig mer än min nästa och låter min vilja och egoism tynga alla i min omgivning? Har jag den kärlek som Paulus bar på i sitt hjärta, har jag i mitt hjärta den kärlek som Jesus bar på till alla människor? Skulle du kunna bära alla världens straff och smärtor med inget annat ljus i ditt liv än att din nästa står fast i Herren?

"Hur skall vi tillräckligt kunna tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud? Natt och dag ber vi mycket och ivrigt om att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro. Måtte vår Gud och Fadern själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er." - Tess 3:9-11

Det tar inte slut där, Paulus beskriver att de är så glada för deras skull att han inte vet hur de tillräckligt kan tacka Gud för all glädje de har. Vilken kontrast mellan Paulus kärlek till sin nästa och den kärlek som i alla fall jag upplever dominerar mellan de som bekänner sig följa Herren idag och vår nästa.

Och trots att Paulus och hans medarbetare har det ortolligt svårt och jobbigt, trots att dem lider varje dag under satans ständiga attacker och försök att hindre evangeliets framfart så låter inte Paulus stressen, smärtan och alla svårigheter han möter förmindska kärleken till sina bröder och systrar i Kristus. Om något blir den ännu större! Vilken skillnad på den själviska kärleken till sig själv och de egna behoven och den rena käleken som utgår från Kristus Jesus! Han till och med tar sig tid att skriva långa brev med hjälsningar, tillrättavisningar och uppmaningar trots den situationen han själv är i! Vilket exempel av sann gudsfruktan och kärlek! Han till och med ber och hoppas att Gud och Fadern själv och Herren Jesus skall leda deras vägar till varandra så att han kan träffa dem. Det är min uppfattning att sådan ovillkorlig och osjälvisk kärlek idag är en bristvara bland Guds barn.

Hur är din kärlek till din nästa? Bär du lidelse och smärta i glädje över andras tro på Gud, eller glädjer du dig över din egen tro och blir till lidelse och smärta för din nästa? Pekar dina handlingar, tal och uppträdande mot andra på den enorma kärleken Gud visade oss alla genom Hans Son Jesus Kristus?

Min bön för idag kan sammanfattas med följande verser...

"Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärlek till varandra och till alla människor, så som vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför Gud och Fadern, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga." - 1 Tess 3:12-13

Amen
 


Morgonandakt - Vem är din ära och glädje?

God morgon alla!

Känner att jag måste dela med mig av tankarna från en morgonandakt här om veckan.

"Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer, vem om inte ni? Ja, ni är vår ära och vår glädje." - 1 Tess 2:19-20

Paulus skriver till de kristna i Tessaloniken som han och medarbetare har omvänt till tro på Herren Jesus Kristus. Läs gärna de tre första kapitlen i brevet för en bakgrund och djupare studie.

De som Paulus och vänner har predikat för och fått till tro på Ordet säger han vara deras ärekrona inför Jesus när han kommer tillbaka. Att dem är deras ära och glädje. Vilka starka ord! Om Paulus ser sin ärekrona och glädje vara dem som han hjälpt ge sitt liv till Kristus vad har då jag för ärekrona och glädje när Jesus kommer tillbaka?

När min mästare kommer och ber mig ge avräkning för vad jag gjort med det ljuset jag fått. Kommer jag kunna ställa fram återvunna får inför Herren som min ära och glädje? Denna text utmanar alla som bekänner sig vara kristna och tjäna den Högste och levande Guden. Vilka kommer vara din glädje och din ära när Jesus kommer tillbaka?

Min bön idag är för alla Guds tjänare som kämpar med att överkomma synd, rädsla och missmodighet. Herren är stor och mäktigt. Allt förmår vi i Honom som ger oss styrka. Jag ber att Guds tjänare skall lägga ifrån sig sina egna intressen och viljor för att ta upp sina kors och vandra med Kristus. Jag ber att Gud skall ge oss tro, hopp och kärlek till Honom, Hans lagar och alla människor. Skörden är stor men arbetarna är få, det finns alltid något för alla att göra i Herrens vingård. Min bön är att Gud skall ge oss styrkan att förlita helt, fullt och på rätt sätt på Kristus styrka att göra dem som helgas fullkomliga i Hans rättfärdighet.

Amen

Vittnesbörd - Bönesvar!

God eftermiddag!

Jag är mycket ivrig över att dela med mig nu när jag äntligen kunna finna lite extra tid att skriva här. Under senaste tiden har det hänt mycket i mitt liv och i min omgivning. Jag har beslutat att ge mer tid åt tacksägelse och åkallan i bön och det har varit en mycket mäktig erfarenhet och upplevelse. Det är underbart att bara vänta på hur Gud skall visa sin kraft och försyn i de böneämnen jag lämar i Hans vård.

Började be för en person (låt oss kalla denne för Kalle) för bara några veckor sedan. Att Gud skulle leda Kalle till att ödmjuka sig för Gud och förstå sitt behov av Gud och sitt ansvar inför Gud för sin omgivning. Att Kalle skulle stå upp och vara ett ljus i och för sin familj.
Ni vet självklart vad som hände! Förra veckan berättade Kalle hur det gått upp för honom vilken enorm påverkan hans handlingar och hans exempel har på hans familjemedlemmar. Bara genom att han väljer Bibelstudie och andakt istället för andra sysselsättningar efter en tung dag. Han berättade att det verkligen syntes i familjen hans inflytande för gott och för ont. Vi bad tillsammans att vi båda skulle få styrka och kraft av Gud att stå upp och vara skinande ljus för våra familjer.

Glöm inte det! Allt vad vi gör påverkar vår omgivning, antingen för gott eller för ont. Det är alltid bättre att tänka till en extra gång och överlåta sig till Gud än att springa fram och ta beslut bara för att det känns rätt. Vad har du för inflytande över din omgivning, syns det i ditt liv att du tjänar den levande Guden?

Ett annat bönesvar vi fick förra veckan var angående en ung person som hamnat lite fel i livet. Jag vet att det funnits många som bett för denna personen ett tag nu. Att Gud skall visa denne att världens nöjen och tillfredställelse bara vara för en tid, medan Guds nåd och kärlek vara för evigt.
Förra Sabbaten var personen där i kyrkan och lyssnade på predikan. Amen! Gud arbetar och det Han har börjat kommer Han att avsluta. Självklart kommer det behövas mycket mer bön men jag ser ett ljus och litar på Gud.

Ett tredje bönesvar, också det från förra veckan, var angående en anna person som förut varit mycket engagerad och brinnande för Guds Ord. En person som Gud gett mycket ljus och visdom vad gäller Bibelns lära. Men som på senaste tiden glidit bort  från brödragemenskapen. Började be uppriktigt för denne ett par veckor sedan och vet att andra också bett. Att Gud skall hjälpa denne att komma tillbaka, trots att det kan kännas svårt och missmodigt. Att Gud i honom skall väcka en kärlek till Kristus och en längtan efter Hans Ord.
Självklart var denne person i kyrkan senast Sabbaten! Amen!

Herren verkar idag i din och min omgivning. Fall ner på knä i bön med tacksägelse och åkallan och du kommer se Herrens försyn verka kraftigare och kraftigare. Självklart får vi inte ge upp och misströsta om saker ser mörkt ut, håll ut i allt och var alltid tålmodiga! Herren kommer verka och visa sin kraft, fortsätt hoppas och be uppriktigt i förstånd och sanning. Om det finns något vi absolut inte får negligera så är det bön, för oss själva och för andra.

"Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet - det är för den jag är fånge - och att jag talar som jag bör, när jag avslöjar den." - Kol 4:2-4

Kämpa på ni Kristi soldater, på knä kan vi göra mycket!

Kvällsandakt - Visa råd från Guds Ord

Hejsan och god eftermiddag!

Vill dela med mig av en underbar text jag läste under en kvällsandakt. Hoppas ni blir lika inspirerade och ivriga som jag blev!

"Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga." - 1 Tess 3:12-13

Vilken mäktigt uppmaning! Överflöda i kärlek till varandra och till alla människor, inte bara din familj, kompisarna, församlingsmedlemmarna eller de som visar oss kärlek. ALLA skall vi visa kärlek! Jag vill verkligen uppmana alla att fundera över dessa ord och verkligen be för förståelse och kraft att älska alla människor. Det har varit en otrolig välsignelse för mig i mitt liv att bara lämna allt i Guds händer och acceptera alla människor som Hans barn. Den kärleken och omtanken som sakta växer i hjärtat dag för dag till alla människor omkring är underbar. Vilken styrka och vilken motivation man får att göra Guds vilja i omgivningen.

Vi skall heller inte glöma den sista delen av stycket. Överflödar vi i kärlek till alla människor blir den kärleken också en välsignelse för oss. Det står att Gud kommer styrka våra hjärtan och göra oss oförvitliga eller hederliga och heliga inför Fadern när Jesus kommer tillbaka! Vem skulle inte vilja vara hederlig och helig när Jesus kommer tillbaka?!

Min bön är att Gud skall hjälpa oss förstå den djupare meningen med Hans offer för oss. Att Gud skall ge oss kärlek till alla människor precis som Kristus visade kärlek till alla. Jag ber för alla som erkänner sig vara kristna att de skall ta sin tro och sin relation med Gud till nästa steg. Att vår Skapare skall hjälpa oss att förbereda våra egna liv och karaktärer för Kristus snara ankomst.

Amen

Morgonandakt - Vaka och be under tacksägelse...

God morgon!

Hoppas ni har haft en underbart välsignad Sabbat. Gud verkar på många sätt i min direkta omgivning allt starkare och starkare. Det är härligt att verkligen kunna se Hans ord gå i uppfyllelse!

Glöm inte att börja dagen med bön och Bibelstudie! Herren är redo med enorma välsignelser och vill inget hellre än att ge oss av Hans otroliga kärlek och kraft. Men då måste vi också aktivt söka Hans vilja.

"Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet - det är för den jag är fånge - och att jag talar som jag bör, när jag avslöjar den. Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle. Ert tal skall alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var och en." - Kol 4:2-6

Jag blilr så otroligt inspirerad när jag läser texter som denna! Blir inte du det? Var uthålliga i bön och be under tacksägelse,  det är så härligt att Bibeln gång på gång uppmanar och uppmuntrar Guds folk att be till Herren med tacksägelse, uthållighet och tålamod. Det är för mig som en försäkring att Gud verkligen hör och trots att vi kanske lurar oss och tror att Han inte svarar så gör Han alltid det. Tro mig, tålamod och uthållighet i bön kommer bära goda frukter till den tid Gud har bestämt.

Att be under tacksägelse är något som verkligen har fått min relation med Gud att rusa iväg till enorma höjder. När jag inför Gud, i alla lägen och skeden i livet tackar Honom för de välsignelser och löften som Han tidigare gett mig finner jag en sann förtröstan i Honom. Allt vad som än händer så kommer Gud att uppfylla sina löften till mig och göra allt för mitt bästa. Trots att allt ser dystert och mörkt ut är det min glädje att i dessa livets mörkaste stunder tacka Gud för Hans kärlek till mig. Gud är min Herre och Fader, Han kommer se till mina behov och göra allt för mitt bästa i outgrundlig kärlek för sitt barn.

Gud vill göra allt gott i ditt liv också, Han vill att du alltid skall tacka Honom och erkänna inför Honom att det är Han som gett dig allt det du har och trots att det känns jobbigt och dystert så har Gud en plan för dig, en plan som kommer leda dig till enorm kärlek och lycka.

Bönen är enormt viktig för Guds barn. Det är i bön som vi kan komma inför Guds tron, prisa och tacka Honom för allt gott vi dagligen får av Honom och samtidigt lägga upp våra önskningar och bekymmer.

Det är min bön att när vi idag går ut i världen, att vi skall vara medvetna om att Gud vakar över oss. Att Fadern skall hjälpa oss bedja och tacka Skaparen för allt gott och lägg upp inför Honom alla våra bekymer. Att Han skall ge oss en vänlig attityd mot våra medmänniskor så att dem kan se den otroliga kärlek Gud visar sinna barn.

Amen

Kvällsandakt - Ha föredrag med varandra...

Hälsad alla!

Sabbaten drar sig allt närmare och det skall bli skönt att äntligen få fylla på med nåd, förlåtelse och bermhärtighet.
Hoppas er vecka varit lika välsignad som min.

Hur viktigt är det inte att vi söker det som inte är av denna världen? Hur viktigt är det inte att vi ständigt söker det som är ovan där? Som kristen tror jag att mina intressen skall vara riktade mot himlen och min Gud som bor där. Allt för ofta kan vi som erkänner oss tillhöra Jesus Kristus låta våra tankar vandra bort från Gud och vi blir mer och mer koncentrerade på de värdsliga och alla uppgifter som ligger framför oss i vardagen. Inte är det fel att vara medveten om sina uppgifter och känna ett ansvar inför att uppfylla vad dom ålaggts en. Men om vi tappar fokus på vår Frälsare och försöker klara av vardagen i egen styrka kommer vi inte lyckas. Stress och oro kommer bli vår lott och mindre och mindre tid kommer vi ha för att tillbringa i bön och studie av Guds Ord. Lämmna allt tid Gud och låt Honom böra dina bördor, låt inte din stress och oro gå ut över din nästa och låt de inte störa dina dagliga andakter.

"Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden." - Kol 3:1-2

När vi blir pånyttfödda i Kristus blir vi helt nya. Vi ger Herren total tillgång till vårt liv och vår person. Allt som Herren vill det vill vi och vi kan lägga bort det som förut var oss och ta på oss nya karaktärer i Kristis. Karaktärer som alltmer blir lik vår Frälsares.

Därför anstår det inte en som bekänner sig tillhöra Jesus att ljuga för sin nästa. Vi skall vara en avbild och reflektion av vår Gud. Det var de vi skapades till. Om vi då sjunker så lågt som till att ljuga för varandra framstår Gud i sämre dager för våra gärningars skull.

"Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare." - Kol 3:9-10

Men blir det så att vi som kristna inte kan vara eniga med varandra, i allt från tillbedjan, relationer och uppförande. Tala med varandra! Vi är skapade till sociala varelser. Vi måste åtminstånde lyssna på varandra och ge varandra en ärlig chans, inte bara sju gånger men sjuttio gånger sju gånger!

Gud vill gå till rätta med människan om den gjort fel mot Honom. Precis som Han vill att vi skall gå till rätta med varandra och tillsammans tala ut och diskutera om våra meningskiljaktigheter.

"Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull." - Jes 1:18

Och så som Herren förlåter oss skall också vi förlåta andra. Vi kan inte låta humöret eller plötsliga svängningar i vår omgivning låta vårt beteende bli påverkat på ett sådant sätt att´vi syndar mot varandra och Gud, att vi tillåter oss att representera vår Fader på ett dåligt sätt!

Har vi konflikter och skillda meningar är det bön, överlåtelse, omvändelse från synd och Bibelstudie som kommer uppenbara för oss Guds väg. Tro mig, vi kan inte lita på vår egen vishet och kunskap och vilja när vi tar beslut, vi kan inte tillåta oss ta livsavgörande beslut på impuls. Speciellt inte om det är fler än bara oss själva inblandade.

"Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet." - Kol 3:13-14

Gud gillar inte konflikter. Han gillar inte när vi tillåter oss påverkas av stress, trötthet och känslor så att vi tar impulsiva beslut vi inte lagt fram inför Honom i uppriktig bön och Bibelstudie. Herren är en kärleksfull Gud som vill att Hans skapelse skall älska varandra och bete sig bra mot varandra. Min egen vilja skall inte styra i min relation med andra eller med Gud, Guds vilja och kärlek skall styra mina relationer.

Det är min bön att vi nu när Sabbaten närmar sig skall lämmna alla våra egna viljor till Gud. Att vi skall erkänna för Honom de handlingar och beslut som vi inte baserat på en klar uppenbarelse av Hans vilja. Att vi skall be om förlåtelse för de människor vi har sårat på grund av vårt misslyckande att representera Herrens kärlek så som Han vill det. Det är också min bön att Herren skall röra vid våra hjärtan och låta oss svämma över i kärlek till Honom och till vår nästa. Att vi skall ta kontakt med de personer vi vet att vi sårat genom impulsiva handlingar och beslut och att vi skall be dem om förlåtelse och starta om på ett sätt som Gud vill. Det är min bön att vi i fortsättningen alltid skall tänka oss för nogrant innan vi tar beslut och tar tid att lägga upp ämnet inför Honom i bön och Bibelstudie tillsammans med vår nästa.
Låt oss inte komma inför Gud utan att först ställt allt till rätta med vår broder eller syster.

Amen

Må Gud välsigna er alla och glad Sabbat!

Morgonandakt - Kol 1

God morgon!

Dagens andakt kommer från Kol 1. Läs gärna hela kapitlet, det finns mycket att förundras över. Kommer dela med mig av några verser som idag talat extra mycket.

"Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder." - Kol 1:13-14

Kan det finnas något mer försäkrande och tröstande än att vakna upp till dessa ord? Varje morgon borde vi stiga upp med Kristi offer för vår skull i sinnet. Jag tror vi måste lära oss att uppskatta mer och mer den enorma gåvan vi har i vår Herre Jesus Kristus. Vi är friköpta och förlåtna våra synder genom Lammets blod!

"Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna." - Kol 1:21-23 

Tack vare Jesus offerdöd är jag försonad med Honom! O, om man ändå kunde sjunga ordentligt! Men Herren ser till hjärtat och inte till hur rösten låter som tur är.

Vi har också ett otroligt löfte vi inte får missa i dessa verser. Om vi står fasta och är väl grundade i tron vill Jesus ställa oss heliga, fläckfria och oförvitliga inför Honom! Se till att du vet vad du tror och var noga med att grunda din tro i Guds Ord och inte i vad människor säger. Se till att du vet vad Bibeln lär så skall du inte rubbas från hoppet.

Min bön är att Gud skall föra oss in i hela sanningen om Hans karaktär och vilja. Att Han skall hjälpa oss att ödmjukt söka sanningen i Bibeln och inte bara lyssna till vad folk säger åt oss att tro. Jag ber också att vi skall få kraft att hålla Guds lag så att Han kan ge oss den heliga Anden i allt större mått. Att vi en dag skall kunna stå heliga, fläckfria och oförvitliga inför Kristus.

Amen  


Morgonandakt - Filipperbrevet 4

God dag mina vänner.

Dagen andakt kommer från Filipperbrevet. Mycket djupa tankar och uppmaning som det är värt att begrunda under dagen. Jag vill dela med mig av ett fåtal verser som talade speciellt till mig. Hoppas att ni skall finna Herrens ord vara en lika underbar välsignelse i era liv som de var för mig.

"Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus." - Fili 4:4-7

Ta er tid att fundera över vad det verkligen står här.

Gläd er i Herren! Om ni missade det, Gläd er i Herren! Budskapet är så viktigt att författaren måste upprepa sig. Och visst kan vi inte göra annat än att hålla med? Vi skall glädja oss i Herren! I Honom skall vi finna vår själs lycka och vårt hjärtas fröjd. Och vad skall vara resultatet av vår lycka? Eller snarare,  vad kommer bli resultatet? Människor runt omkring oss kommer se hur vänliga vi är! Det är inget radikalt i dessa tankar utan snarare är de så basala att vi ibland glömer det. Om vi gläds i Herren kommer vårt hjärta självklart svämma över i kärlek till välsignelse för vår nästa. Jag lovar er, sök glädje i Herren fullt ut och ni kommer bli förvandlade. Hela er omgivning kommer märka att det är något i ditt liv som skiljer er åt och ert vittnadne för Gud kan komma lika naturligt som morgon- och kvällsbön.

Sedan fortsätter ett av Bibelns underbaraste löften som ni bara måste kasta er på knä och göra anspråk på. Bekymra er inte för något, för ingenting alls! Lämna allt till Gud och låt Honom veta vad dina önskningar är genom åkallan och bön. Fadern vill veta vad du önskar, håll det inte inom dig, dela med dig i bön inför hela himlen och Guds tron. Men glöm inte att göra det i tacksägelse. Glöm inte att det är Skaparen som har givit dig allt det du har, kläderna på kroppen, tacket över huvudet, maten på bordet, frun eller mannen vid din sida och barnen i ditt hem, vännerna, jobbet, kroppen och dina pengar. Allt har du för att Han har tillåtit det att bli så. Och om du inget annat har, så har du i alla fall livet och den största gåvan av allt, Jesus Kristus nåd och rättfärdighet. När vi kommer inför Gud får vi aldrig glöma att göra det i tacksägelse.

Gör vi det kommer vi finna den outtömliga friden som inte kommer av världen utan som kommer av Jesus Kristus. En frid som överstiger allt förstånd. Känner vi den friden kommer vårt hjärta och tankar bli bevarade i Jesus Kristus.

Det är min uppriktiga bön att Gud skall hjälpa oss att glädjas i Honom och finna hela hjärtats fröjd i samvaron med Gud. Att vår glädje inte bara skall vara oss till välsignelse utan att den också skall smitta av sig till vår nästa och människorna i vår omgivning. Så att dem kan se vilken underbar Gud vi tjänar. Jag ber också att Herren skall hjälpa oss att lämna alla våra bekymmer, besvär och önskningar inför Honom i bön med tacksägelse för allt Han har gjort för oss. Så att vi kan ta del av guds frid, den frid som bevarar hjärta och tankar i Kristus Jesus.

Amen


Morgonandakt - Ps 4

Hälsad Bröder och Systrar!

Jag hoppas ni har hafft en lika välsignad vecka som jag har. Herren har verkligen välsignat mitt andaktsliv och det är underbart att se hur Gud arbetar i mitt liv med min karaktär och med andras liv och karaktärer.

Gud förbereder sitt folk och gör fälten redo för skörd, låt er utmanas av Guds ord och lita på att Han kan forma er till Kristus liknelse.

"Grips ni av vrede, så synda inte! Tänk efter i era hjärtan under nattens vila
och var stilla. Sela. Bär fram rätta offer och förtrösta på HERREN.
" - Ps 4:5-6

Hur många människor har inte problem med detta?! Och vilken underbar uppmaning vi har från Gud. För inte skulle Gud uppmana oss att göra något Han vet att vi inte kommer klara av? Om och när vi blir upprörda, förnärmade och förolämpade är det mycket lätt att vi grips av vrede. Men Gud säger åt oss att styra våra känslor. Även om vi grips av vår vrede och illska skall vi behärska oss och kontrollera våra känslor. Vikelt härligt löfte! Självklart kan vi inte göra detta av egen styrka utan endast i styrka av Kristus förnyande kraft kan vi göra detta.

Det samma kan vi tillämpa i flera delar av våra liv. Vi borde aldrig låta känslor styra oss och härska över våra beslut. Vi är kallade att vara lugna och tänka efter. Söka Gud och tänka efter vad som är Guds vilja. Jag vet själv att jag inte kan tillåta mig själv att ensam ta beslut angående mitt liv, därför bjuder jag alltid in Gud under bön och Bibelstudie att uppenbara för mig Hans vilja. Sedan kan jag ta ett beslut.
 
Det är mycket viktigt att poängtera, det står inte att vi skall kasta oss ut i allt vad vi gör och bara hoppas på att Gud kommer ordna allting. Det står att vi skall tänka efter och vara stilla, det är rätt offer och förtröstan på Gud. Precis som satan frestade Jesus Kristus att hoppa från templet frestar lögnes fader oss idag att slänga oss ut i alla livets beslut utan att först rådfråga vår Fader i himelen eller tänka efter först. Vi måste lära oss att bära fram rätt offer och rätt förtröstan på Herren och inte en falsk sådan och genom det fresta vår Fader i himlen.

Min bön är att Guds barn skall lära sig bära fram rätt offer och förtröstan på Herren. Att vi inte skall överge bön, Bibelstudie och en aktiv sökan efter Guds vilja för impulsiva och ogenomtänkta beslut. Att det räcker inte bara att vi säger att vi skall lägga allting i Guds händer. Vi måste även göra det på rätt sätt, rätt offer och rätt förtröstan på Herren. Det är min bön att Gud skall vara med oss under dagen och och hjälpa oss offra och förtrösta på Jesus Kristus så som Han vill att vi skall göra det.

Amen  

RSS 2.0